Зареждане на фирма

Справка, необходима за поръчване на артикули от доставчици. Дава информация за всички артикули, които са под минимални количества и имат необходимост от зареждане. Като резултат от работата със справката се генерира поръчка от доставчик.

На екрана виждате Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3). В Хедъра виждате бутона Поръчка. За да създадете поръчка, задължително трябва да сте избрали доставчик във филтъра.

Филтърът ви позволява да търсите:

 • От дата/до дата – период за поръчки и разходи на склад/ове;
 • Фирма – по фирма, задължителен избор;
 • Склад – по склад;
 • Доставчик – избор на доставчик за създаване на поръчка
  • Артикули на доставчик – филтрира само артикулите, за които е оказано, че избрания във филтъра доставчик е доставчика на артикула;
 • Групи – по групата на артикула;
 • Бранд – по бранд на артикула;
 • Търсене – комбинирано поле за текстово търсене на артикул по код, име, описание, бранд и група на артикула;
 • Само с необходимо количество – резултатът показва само артикулите, за които необходимото количество е по-голямо от 0.

Резултатът е списък, който се състои от всички артикули, които отговарят на условията на справката и използвания филтър със следната информация:

КолонаОписание
КодКод на артикул
ИмеИме на артикул
БрандБранд на артикула
МяркаМярка на артикула
Поръчано в периодаКоличеството, поръчано в периода, който сте задали
Разход в периода Количества разход в периода
*Ако сте избрали склад, то това поле ще показва и складови местения
КоличествоСума от наличните количества във всички складове
* количество за избрания склад
Количество в склад за зареждане**Тази колона отново се появява само когато във филтъра сте избрали склад
Минимално количествоСума от минималните количества за всички складове
* минимални за избрания склад
Опитимално количествоСума от оптималните количества за всички складове
* оптимални за избрания склад
Излизащи Сумата на непотвърдените количества по Поръчки и Работни поръчки/Продукти
* сумата на непотвърдените количества по Доставки (без наеми) за избрания склад
Влизащи Сумата на непотвърдените количества по Продажби и Работни поръчки/Материали
* сумата на непотвърдените количества по Експедиции (без наеми) за избрания склад
Заявено Сумата на непотвърдени количества по всички Заявки
* сумата на непотвърдени количества по Заявки от избрания склад
Необходимо количество НК = Оптимално – Налично – Заявени – Влизащо + Излизащо
Показва стойност само ако наличното количество е по-малко или равно на минималното количество или необходимото количество е повече от 0
За поръчкаКоличество, което въвеждате ръчно и ще бъде поръчано

Можете да извършвате следните действия по списъка с резултата от търсенето:

 • Редакция на количествата за поръчка.

При многофирмена система в справката се появява чекър “Изключи междуфирмени продажби“. При неговото отбелязване се маха калкулирането на продажби в полетата “Продажби в периода” и “Разход в периода”.

Редакция