Зареждане на склад

Справка за зареждане на склад. Дава информация за всички артикули, които са под минимални количества и имат необходимост от зареждане. Като резултат от работата със справката се генерира складова заявка.

На екрана виждате Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3). В Хедъра виждате бутона Заявка. За да създадете заявка, задължително трябва да сте избрали склад във филтъра.

Филтърът ви позволява да търсите:

  • От дата/до дата – период за разходи на склад/ове;
  • Фирма – по фирма, задължителен избор;
  • Склад – по склад;
  • Групи – по групата на артикула;
  • Бранд – по бранд на артикула;
  • Търсене – комбинирано поле за текстово търсене на артикул по код, име, описание, бранд и група на артикула;
  • Само с необходимо количество – резултатът показва само артикулите, за които необходимото количество е по-голямо от 0.

Резултатът е списък, който се състои от всички артикули, които отговарят на условията на справката и използвания филтър със следната информация:

КолонаОписание
КодКод на артикул
ИмеИме на артикул
БрандБранд на артикула
МяркаМярка на артикула
Разход в периода Количества разход в периода
*Ако сте избрали склад, то това поле ще показва и складови местения
КоличествоНалично количество от артикула във всички складове
* количество за избрания склад
Количество в склад за зареждане**Тази колона отново се появява само когато във филтъра сте избрали склад
Минимално количествоСума от минималните количества за всички складове
* минимални за избрания склад
Оптимално количествоСума от оптималните количества за всички складове
* оптимални за избрания склад
Излизащи Сумата на непотвърдените количества по Продажби и Работни поръчки/Материали
* сумата на непотвърдените количества по Експедиции (без наеми) за избрания склад
Влизащи Сумата на непотвърдените количества по Поръчки и Работни поръчки/Продукти
* сумата на непотвърдените количества по Доставки (без наеми) за избрания склад
Заявено Сумата на непотвърдени количества по всички Заявки
* сумата на непотвърдени количества по Заявки от избрания склад
Необходимо количество НК = Оптимално – Налично – Влизащо – Заявено + Излизащо
Показва стойност само, ако наличното количество е по-малко или равно на минималното количество.
За заявкаКоличество, което въвеждате ръчно и ще бъде заявено

Можете да извършвате следните действия по списъка с резултата от търсенето:

  • Редакция на количествата за заявка.

При многофирмена система в справката се появява чекър “Изключи междуфирмени продажби“. При неговото отбелязване се маха калкулирането на продажби в полетата “Продажби в периода” и “Разход в периода”.

Редакция