Окомплектоване

Интерфейс за управление на окомплектовките. Тук получавате информация за вашите окомплектовки и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) and Резултат (3).

This image has an empty alt attribute; its file name is image-145.png

В Хедъра (1) виждате син бутон с лупа, който ви позволява да скривате и показвате Филтъра.

Когато Филтърът се вижда, в лявата му част ще намерите три бутона – Документи, Редове и Артикули. Те променят Резултата.

  • Ако сте избрали Документи , резултатът е списък с продажбите и преместванията, за които можете да направите окомплектовка;
  • Ако сте избрали Редове, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от продажби. Ако имате три артикула в рамките на един и същи ред от продажби, ще видите три различни реда в списъка за един и същи ред от продажби.
  • Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък с артикулите, които са били продадени/преместени. Списъкът показва и обобщените количества на артикулите.

Останалите полета във Филтъра ви позволяват да търсите на базата на нещо специфично. Повечето се избират от падащи менюта. Различните опции са описани в таблицата по-долу:

ОпцияОписание
От дата/До дата Филтрирате на базата на това кога се е състояла продажбата
ФирмаФилтрирате на база фирмата, направила продажбата
ОфисФилтрирате на база офиса, от който се е състояла продажбата
Начин на доставкаФилтрирате на база начин на доставка
КлиентФилтрирате на база клиент
АдресФилтрирате на база адрес
Блокирание в складаФилтрирате на база блокирани артикули в склад

Ако във Филтъра сте избрали Документи, Резултатът ще бъде списък с продажбие на база критериите, които сте посочили. Информацията е обобщена в списък със следните колони:

КолонаОписание
ТипПоказва тип на документа – Плащане/Продажба
НомерПоказва номер на документа
ДатаПоказва дата на създаване на документа
Дата за експедицияПоказва дата за експедиция (ако има такава)
ФирмаПоказва фирмата, ползвател на системата
ОфисПоказва офисът, от който е издадена продажбата/реместването
КлиентПоказва клиентът, за когото е продажбата
ПолучателПоказва лицето за контакт
Адрес за доставкаПоказва адрес за доставка
Начин на доставкаПоказва начин на доставка
Начин на фактуриранеПоказва начин на фактуриране
ПлащанеПоказва начин на плащане
Валута Показва валута по продажбата
ЦенаПоказва цената на артикулите по продажбата
Платено Показва платената сума
Финансов документПоказва финансов документ към продажба/преместване
БлокираниПоказва блокирани артикулив склада по POS-a
Недостатъчни количестваПоказва количествата, необходими, за да се изпълни продажбата, но не са налични в складовете

Можете да извършвате следните действия по списъка:

Бутон Мишка над текста Описание

Филтрирай по клиент Филтрира по клиент и ще ви даде информация само за заскладяванията на този клиент

Филтрирай по начин на доставка Филтрира по начин на доставка и ще ви даде информация само за продажбите с този начин на доставка

Повече информация Отваряте досие на продажбата
ОкомплектованеОкомплектовате продажбата/преместването
ПринтиранеПринтирате финансовия документ

Можете да добавите следните колони към списъка:

КолонаОписание
ОписаниеПоказва описанието към документа (ако има такова)
Описание за вътрешно ползване Показва описанието за вътрешно ползване (ако има такова)

Ако във Филтъра сте избрали Редове, Резултатът ще бъде списък с конкретните артикули за редовете от продажби/поръчки. Информацията е обобщена в списък със следните колони:

КолонаОписание
ТипСъщото като по-горе
НомерСъщото като по-горе
ДатаСъщото като по-горе
Дата за експедицияСъщото като по-горе
ФирмаСъщото като по-горе
ОфисСъщото като по-горе
КлиентСъщото като по-горе
Код Код на артикул
ИмеИме на артикул
БрандБранд на артикул
ПолучателСъщото като по-горе
Адрес за доставкаСъщото като по-горе
Начин на доставкаСъщото като по-горе
Начин на фактуриранеСъщото като по-горе
ПлащанеСъщото като по-горе
МяркаМярка на артикул
КоличествоКоличество артикули по поръчка/продажбата
Валута Същото като по-горе
ЦенаСъщото като по-горе
Платено Същото като по-горе
Финансов документСъщото като по-горе
БлокираниСъщото като по-горе
Недостатъчни количестваСъщото като по-горе

Можете да добавите следните колони към списъка:

КолонаОписание
ОписаниеПоказва описанието към документа (ако има такова)
Описание за вътрешно ползване Показва описанието за вътрешно ползване (ако има такова)

Ако във Филтъра сте избрали Артикули, Резултатът ще бъде списък от артикули с обобщена информация за продажбите им. Системата ще ви покаже следните колони:

Колона  Описание
Код Код на артикула
Име Име на артикула
Бранд Бранд на артикула
Мярка Мярка на артикула
Количество Количеството по преместване/продажба
НаличниНалични артикули в склада

С това описание изчерпахме всички резултати и всички възможни действия по тях.

Редакция