Курсове

Интерфейс за управление на курсовете. Тук получавате информация за вашите курсове и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) and Резултат (3).

This image has an empty alt attribute; its file name is image-145.png

В Хедъра (1) виждате бутон, който ви позволява да създадете Нов курс. Виждате също така син бутон с лупа, който ви позволява да скривате и показвате Филтъра.

Когато Филтърът се вижда, в лявата му част ще намерите два бутона – Документи и Редове.

  • Ако сте избрали Документи , резултатът е списък с курсовете;
  • Ако сте избрали Редове, резултатът е списък конкретни операции за всеки ред от курсове. Ако имате три операции в рамките на един и същи ред от курсове, ще видите три различни реда в списъка за един и същи ред от курсове.

Останалите полета във Филтъра ви позволяват да търсите на базата на нещо специфично. Повечето се избират от падащи менюта. Различните опции са описани в таблицата по-долу:

ОпцияОписание
От дата/До дата Филтрирате на базата на това кога се е състояла продажбата
Автомобил Филтрирате на база автомобили
ШофьориФилтрирате на база шофьори
Начин на доставкаФилтрирате на база начин на доставка
КлиентФилтрирате на база клиент
СтатусФилтрирате на база статус на курса – Потвърден/Активен
Номер на операцияПозволява ви да търсите конкретен номер

Ако във Филтъра сте избрали Документи, Резултатът ще бъде списък с курсовете на база критериите, които сте посочили. Информацията е обобщена в списък със следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаПоказва номер на документа
ДатаПоказва дата на създаване на документа
Начин на доставкаПоказва начин на доставка
ОперацииПоказва свързаните операции
КоличествоПоказва количеството, зададено по документи (което искате да бъде закарано)
Количество в курсаПоказва количеството, което е в експедиция (което сега доставяте)

Можете да извършвате следните действия по списъка:

Бутон Мишка над текста Описание

Повече информация Отваряте досие на курс
РедакцияРедактирате курс

Можете да добавите следните колони към списъка:

КолонаОписание
ОписаниеПоказва описанието към документа (ако има такова)
Описание за вътрешно ползване Показва описанието за вътрешно ползване (ако има такова)
АвтомобилПоказва автомобила за експедицията
ШофьорПоказва шофьора за експедицията
КилометриПоказва киломнетрите за експедиция
Обем Показва обем на доставката
ТеглоПоказва тегло на доставката
ЦениПоказва цена на продажбите

Ако във Филтъра сте избрали Редове, Резултатът ще бъде списък, абсолютно аналогичен на предишния, като изключим че ще виждате адресите за различните операции по курсовете.

Редакция