Редакция на ред в Ревизия

Интерфейсът се състои от Обобщена информация за артикула (1), Наличност по Подсклад/Площадка (2) и Бутони (3):

Обобщена информация за артикула (1)

В тази секция ще намерите обобщена информация за артикула, който добавяте. Полето е само информативно и не може да променяте нищо от него. Съдържа следната информация:

ПолеОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
БрандБранд на артикула
КатегорияКатегория на артикула
ОписаниеОписание на артикула

Наличност по Подсклад/Площадка (2)

Таблицата ви показва в кой подсклад/площадка се намират артикулите, какво количество има от тях и в коя мярка. Редакцията на количествата се случва в колони Ново Количество или Разлика.

КолонаОписание
СкладИзбран склад за ревизията
ПодскладПодсклад, в който го има наличен избрания артикул
ПлощадкаПлощадка, в която я има наличен избрания артикул
ПартидаПартида на артикула
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество към датата на ревизията
Ново количествоПосочвате какво е новото количество от артикула. Ако изберете да пишете в Разлика, данните в колона Ново количество ще се обновят автоматично.
РазликаПосочвате каква е разликата между старото и новото количество от артикула. Ако изберете да пишете в Ново количество, данните в колона Разлика ще се обновят автоматично.

Бутони (3)

Бутон Добавяне на ред ви се използва, когато сте открили артикула на различно място от посоченото в системата, както и ако сте намерили други серийни номера, партиди и т.н. С тази функционалност се работи по следния начин:

  1. Посочвате какво количество ще въвеждате.
  2. Посочвате в кой подсклад/площадка ще го въведете
  3. Посочвате партида/сериен номер, ако е необходимо.

След като е въведен реда, той може да бъде изтрит или редактиран.

Бутон Затвори скрива интерфейса и ви връща в Ревизията.

В интерфейса за редакция на количества по подскладове/площадки няма нужда за запазвате промените. В момента, в който промените, изтриете или само маркирате ред, промените се отразяват автоматично в Ревизията!

Редакция