Потвърждаване на ревизия

Интерфейсът се състои от Описание (1), Бележка (2) и Бутони (3):

Описание (1)

В полето Описание (1) се попълва в свободен текст описанието на документа. Описанието се визуализира на печатната бланка.

Бележка (2)

В Бележка (2) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Бутони (3)

С бутон Потвърди запазвате направените и потвърждавате Ревизията.

С бутон Затвори затваряте интерфейса за потвърждаване и се връщате в Ревизията.
Редакция