Създаване на Ревизия / Инвентаризация

Ревизията и Преоценката са последните операции, които се изпълняват за деня от системата!

Ревизията и Преоценката заключват склада, в който се извършват! Докато операцията не е потвърдена или отказана, никой в системата няма да може да изписва или заскладява в ревизирания склад. Работата със склада може да бъде възобновена само след потвърждаване или отказване на ревизията.

Ревизията е синоним на Инвентаризация и се използва само за промяна на количества в склада! Тя не променя единична или обща себестойност. Те се коригират чрез операция Преоценка.

Нашата препоръка е да извършвате Ревизията/Преоценката на етапи, които да включват малко артикули ( може да са по групи, брандове и т.н.). Ако складът ви е разделен на подскладове/сектори по-добре е те да се извършват отделно.

Обикновено след всяка Инвентаризация се прави Преоценка за да се добави/коригира себестойността.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2), Резултат (3) и Конфигурация за начина на добавяне на редове (4):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате, и няколко бутона, чиито действия са обяснени по-долу:

БутонВъзможни опцииОписание
Експорт с наличност
Експорт с наличностГенерира xls файл, съдържащ само артикулите с наличност.
Експорт всичкиГенерира xls файл, съдържащ всички артикули, които са били в склада към избраната дата, включително тези с нулева или отрицателна стойност.
Експорт филтрираниГенерира xls файл, съдържащ всички артикули, които са в Резултата, като системата взема предвид зададените филтри.
Импорт
ИмпортОтваря интерфейс за импорт на редове от Excel.
Импорт на единични количестваОтваря интерфейс за импорт на редове от Excel.
Добави артикулОтваря интерфейс за добавяне на артикули от номенклатурата. Използва се за добавяне на артикул, който досега не е бил в склада.
ПрекалкулирайПресмята стойностите в Summary (общата сума в края на таблицата) на колони Количество, Ново количество и Разлика).
ПотвърдиЗапазвате промените и вкарва в интерфейс за потвърждение на Ревизията.
ОткажиОтказвате промените и не запазвате Ревизията.

Филтър (2)

ФилтърВъзможни опцииОписание
Наличност към датаПосочвате към коя дата ще правите Ревизията.
СкладПоказва името на склада/подскладът, в който правите Ревизията. Ако складът има подскладове, може да направите Ревизия на всички подскладове или само на избрани.
Търсене артикулВ свободното поле за Търсене може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул.
Разширен артикулИмате възможност да си включите и Разширен филтър с Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране на артикулите.
ПоказванеУправлява кои артикули ще виждате в Резултат (3).
Според избраната стойност на списъка, изреден долу, може да следите докъде сте стигнали в Ревизията, да правите справки за броените артикули, промените по тях и останалите артикули, които не са участвали в операцията.
ВсичкиПоказва всички артикули, които някога да били в склада.
С промениПоказва само артикулите, чиeто количество е било променено.
Например Артикул А има наличност в склада 10 бр. Ако промените количеството на 20 бр. то артикулът ще се визуализира като „С промени“.
Без промениПоказва само артикулите, чиeто количество е било броено, но е останало същото като началната стойност.
Например Артикул Б има наличност в склада 10 бр. Ако маркирате, редактирате, изтриете количеството, но после въведете същата като началната стойност, той ще визуализира като „Без промени“.
НедокосваниПоказва артикулите, които не са броени/не са засягани от ревизията. Недокосвани= Всички – (С промени + Без промени)

Прилагането на зададените филтри се стартира с Лупата в дясно, а Хиксът изчиства всички филтри.

Резултат (3)

Колоните, както и начинът на работа с Резултата в ревизията, варират според това дали складът, в който ревизирате има подскладове. Поради тази причина, описанието ще бъде разделено на две подточки.

Резултат при Склад без подскладове (3.1)

Специфично при работата с интерфейса на Ревизията на склад без подскладове са чекърите над таблицата, които обикновено включват/изключват допълнителни колони. Една част от тях – работят по същия начин като добавят колони – това са Описание, Категория и Бранд.

Другите, разделени чрез текста „За Редакция“ , включват/изключват възможността да се пише директно в колони Ново количество и Разлика. Може да включите едната или двете колони, в зависимост от това къде и какво искате да въвеждате:

Таблицата с Резултат (3.1) при Склад без подскладове съдържа следните данни:

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
ПартидаПартида
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество в склада към избраната дата
Ново количествоПосочвате какво е новото количество от артикула. Ако изберете да пишете в Разлика, данните в колона Ново количество ще се обновят автоматично.
РазликаПосочвате каква е разликата между старото и новото количество от артикула. Ако изберете да пишете в Ново количество, данните в колона Разлика ще се обновят автоматично.

Резултат при Склад с подскладове (3.2)

При Инвентаризация на Склад с подскладове и/или площадки редакцията на количества се случва чрез иконата в края на всеки ред. Интерфейсът, който се отваря, ви показва наличностите към дата, разделени по подскладове/площадки. Това е и съществената разлика при работата в Инвентаризацията при Складовете с или без подскладове.

Чекърите над таблицата Описание, Категория и Бранд работят по същия начин като в (3.1), като включват/изключват допълнителни колони с повече информация за артикулите.

Таблицата с Резултат (3.2) при Склад без подскладове съдържа следните данни:

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
ПартидаПартида
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество в склада към избраната дата
Отваря интерфейс за редакция на ред по подскладове

Конфигурация за начина на добавяне на редове (4)

Начините за добавяне на артикули и услуги се управляват от Конфигурация на начина за добавяне на редове.

Изгледи на Екран Продукти и Елементи
Двата варианта- Вътрешен и Страничен изглед се сменят чрез поставяне на тикче в желания изглед в Конфигурацията. С тях се работи по един и същ начин.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

След като натиснете бутон Потвърди за финализиране на Ревизията, трябва да попълните Описание и Бележка за операцията в интерфейса за потвърждаване.

Редакция