Създаване на Преоценка

Ревизията и Преоценката са последните операции, които се изпълняват за деня от системата!

Ревизията и Преоценката заключват склада, в който се извършват! Докато операцията не е потвърдена или отказана, никой в системата няма да може да изписва или заскладява в ревизирания склад. Работата със склада може да бъде възобновена само след потвърждаване или отказване на ревизията.

Преоценката коригира само обща и/или единична себестойност! Количества се променят чрез Ревизия/Инвентаризация. Преоценката винаги работи на ниво Склад, като за тази операция няма значение дали складът има подскладове/сектори.

Нашата препоръка е да извършвате Ревизията/Преоценката на етапи, които да включват малко артикули ( може да са по групи, брандове и т.н.). Ако складът ви е разделен на подскладове/сектори по-добре е те да се извършват отделно.

Обикновено след всяка Инвентаризация се прави Преоценка за да се добави/коригира себестойността.

Интерфейсът за създаване на Преоценка се състои от Хедър (1), Филтър (2), Резултат (3) и Конфигурация за начина на добавяне на редове (4):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате, и няколко бутона, чиито действия са обяснени по-долу:

БутонВъзможни опцииОписание
Експорт с наличност
Експорт с наличностГенерира xls файл, съдържащ само артикулите с наличност.
Експорт всичкиГенерира xls файл, съдържащ всички артикули, които са били в склада към избраната дата, включително тези с нулева или отрицателна стойност.
Експорт филтрираниГенерира xls файл, съдържащ всички артикули, които са в Резултата, като системата взема предвид зададените филтри.
Импорт
ИмпортОтваря интерфейс за импорт на редове от Excel.
ПрекалкулирайПресмята стойностите в Summary (общата сума в края на таблицата) на колони Нова обща себестойност и Разлика.
ПотвърдиЗапазвате промените и потвърждавате Преоценката.
ОткажиОтказвате промените и не запазвате Преоценката.

Филтър (2)

ФилтърВъзможни опцииОписание
Наличност към датаПосочвате към коя дата ще правите Преоценката.
СкладПоказва името на склада, в който правите Преоценката.
Търсене артикулВ свободното поле за Търсене може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул.
Разширен артикулИмате възможност да си включите и Разширен филтър с Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране на артикулите.
ПоказванеУправлява кои артикули ще виждате в Резултат (3).
Според избраната стойност на списъка, изреден долу, може да следите докъде сте стигнали в Ревизията, да правите справки за артикулите, промените по себестойностите и останалите артикули, които не са участвали в операцията.
ВсичкиПоказва всички артикули, които някога да били в склада.
С промениПоказва само артикулите, чиято единична или обща себестойност е била променена.
Например Артикул А има наличност в склада 10 бр, себестойността на 1 бр. е 10 лв, общата себестойност е 100лв.
Което и от двете (единична себестойност, обща себестойност) да промените, той ще визуализира като „С промени“.
Без промениПоказва само артикулите, чиято единична или обща себестойност е била засегната, но е останала същата като началната стойност.
Например Артикул Б има наличност в склада 10 бр, себестойността на 1 бр. е 10 лв, общата себестойност е 100лв.
Което и от двете (единична себестойност, обща себестойност) да маркирате, редактирате, изтриете, но после въведете същата като началната стойност, той ще визуализира като „Без промени“.
НедокосваниПоказва артикулите, които не са броени/не са засягани от Преоценката. Недокосвани= Всички – (С промени + Без промени)

Прилагането на зададените филтри се стартира с Лупата в дясно, а Хиксът изчиства всички филтри.

Резултат (3)

Специфично при работата с интерфейса на Преоценката са чекърите над таблицата, които обикновено включват/изключват допълнителни колони. Една част от тях – работят по същия начин като добавят колони – това са Описание, Категория и Бранд.

Другите, разделени чрез текста „За Редакция“ , включват/изключват възможността да се пише директно в колони Нова единична себестойност, Разлика единична себестойност, Нова обща себестойност и Разлика обща себестойност. Може да включите една, две или всички колони, в зависимост от това къде и какво искате да въвеждате:

Таблицата с Резултат (3) съдържа следните данни:

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
ПартидаПартида
МяркаМярка на артикула
Количество
Количество в склада към избраната дата
Единична себестойност
Показва каква е единичната себестойност на артикула към датата на преоценката.
Нова единична себестойност
Посочвате каква е новата единична себестойност на артикула. Ако изберете да пишете в тази колона, всички останали ще се пресметнат автоматично.
РазликаПосочвате каква е разликата между старата и новата единична себестойност на артикула. Ако изберете да пишете в тази колона, всички останали ще се пресметнат автоматично.
Обща себестойностПоказва каква е общата себестойност на цялото количество на артикула към датата на преоценката.( Количество*Единична себестойност= Обща себестойност)
Нова обща себестойностПосочвате каква е новата обща себестойност на цялото количество от артикула, налично в склада към датата на преоценката.. Ако изберете да пишете в тази колона, всички останали ще се пресметнат автоматично.
РазликаПосочвате каква е разликата между старата и новата обща себестойност на артикула. Ако изберете да пишете в тази колона, всички останали ще се пресметнат автоматично.

Конфигурация за начина на добавяне на редове (4)

Начините за добавяне на артикули и услуги се управляват от Конфигурация на начина за добавяне на редове.

Изгледи на Екран Продукти и Елементи
Двата варианта- Вътрешен и Страничен изглед се сменят чрез поставяне на тикче в желания изглед в Конфигурацията. С тях се работи по един и същ начин.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

След като натиснете бутон Потвърди за финализиране на Преоценката, трябва да попълните Описание и Бележка за операцията в интерфейса за потвърждаване.

Редакция