Ревизии

Интерфейс за управление на направените ревизии. Тук получавате информация за вече създадените и анулираните ревизии, тяхното съдържание, откритите липси и излишъци, както и себестойностите им. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете:

Виждате и син бутон с лупа, който скрива и показва Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо ревизиите и да следите техния статус, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето във Филтъра (2) се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
– Изглед Артикули (3.3)
– Ако сте избрали Документи, резултатът е списък с ревизии;
– Ако сте избрали Редове от документи, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от ревизиите. Ако една ревизия има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.
– Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък с артикулите в ревизиите. Списъкът показва и обобщените количества на артикулите.
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат ревизиите. Работи по дата на ревизия.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички ревизии до днешна дата, от първата въведена такава в системата, независимо с каква дата е тя.
От
дата – До
дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат операциите. Работи по дата на ревизия.
Тип ревизияФилтрирате по тип на операцията.Възможните опции са:
– Ревизия
– Преоценка
СтатусФилтрирате по статус на операцията. Възможните опции са:
– Редовен
– Анулиран
СкладФилтрирате по склад, в който е извършена ревизията.Възможните опции са складовете, за които имате права.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с ревизии, която съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа:
– Ревизия
– Преоценка
Номер на документаПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
СкладПоказва склад, в който е извършена ревизията.
ОписаниеПоказва описанието на документа, ако има такова.
БележкаПоказва бележка към документа, ако има такава.
Бутон за коментарДава възможност да добавите/ редактирате описанието или бележката към документа.
ЛипсиПоказва количеството на намерените липсващи артикули в ревизията.
ИзлишъциПоказва количеството на намерените в повече артикули в ревизията.
Себестойност липсиПоказва себестойността на намерените липсващи артикули в ревизията.
Себестойност излишъциПоказва себестойността на намерените в повече артикули в ревизията.
Отваря досие на документа.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един документ има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.

Таблицата по редове съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
Номер на документаПоказва номер на документа.
ТипПоказва типа на документа:
– Ревизия
– Преоценка
ДатаПоказва дата на документа.
КъмПоказва склад, в който е извършена ревизията.
КодПоказва код на артикула.
ИмеПоказва име на артикула.
Отваря досие на артикула.
ОписаниеПоказва описание на артикула.
ПартидаПоказва партида на артикула, ако има такава.
МяркаПоказва мярка на артикула.
ЛипсиПоказва колко са намерените липси от артикула.
ИзлишъциПоказва колко са намерените излишъци от артикула.
Единична себестойностПоказва каква е единичната себестойност на намерените липси от артикула.
СебестойностПоказва каква е общата себестойност на намерените излишъци от артикула.
Отваря досие на документа.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 документа, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от ревизиите на артикулите.

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
МяркаМярка на артикула
ЛипсиПоказва колко са намерените липси от артикула.
ИзлишъциПоказва колко са намерените излишъци от артикула.
Себестойност лиспиПоказва каква е себестойността на намерените липси от артикула.
Себестойност излишъциПоказва каква е себестойността на намерените излишъци от артикула.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за ревизиите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират ревизиите:

Цвят на документаОписание
СивоРевизията е анулирана.
ЗеленРевизията е редовна.
Редакция