Добавяне/редакция на ред от Преместване

Интерфейс за добавяне на ред към преместване, след като сте избрали конкретен артикул.

Екранът е разделен на няколко части: Обобщена информация за артикула (1), Данни за реда (2), Описание (3) и Наличности по складове (4).

Обобщена информация за артикула (1)

В тази секция ще намерите обобщена информация за артикула от номенклатурата, който добавяте. Полето е само информативно и не може да променяте нищо от него. Съдържа следната информация:

ПолеОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
БрандБранд на артикула
КатегорияКатегория на артикула
ОписаниеОписание на артикула

Данни за реда (2)

В секция Данни за реда (2) попълвате следните полета, отнасящи се за това какво количество в коя мерна единица ще премествате:

ПолеОписание
МяркаВ каква мярка ще е артикула, който местите. Избирате от мерните единици, асоциирани към артикула.
КоличествоКакво количество добавяте от избраната мярка на артикула.
ВсичкоТотал количество за преместване от избрания артикул.

Описание (3)

В полето се попълва автоматично описанието на артикула. В случай, че не е попълнено предварително, потребителят може да го попълни в свободен текст. Полето не е задължително.

Наличности по складове (4)

Таб Наличност в склада за изписване показва каква е наличността на избрания артикул в склада, от който тръгва преместването, в таблица със следните колони:

КолонаОписание
СкладПоказва наличността в склада, избран за изписване.
ПодскладПоказва наличността в подскладовете на склада, избран за изписване.
ПлощадкаПоказва наличността по складови площадки.
МяркаМярка на избрания артикул.
КоличествоНалично количество от избрания артикул.
ПартидаПоказва партиди на наличните артикули.
Колони според характеристикиПоказва още колони според характеристиките на артикулите.

Таб Наличност в склада за заскладяване показва каква е наличността на избрания артикул в склада, в който ще се извърши преместването, в таблица със следните колони:

КолонаОписание
СкладПоказва наличността в склада, избран за заскладяване.
ПодскладПоказва наличността в подскладовете на склада, избран за заскладяване.
ПлощадкаПоказва наличността по складови площадки в склада за заскладяване..
МяркаМярка на избрания артикул.
КоличествоНалично количество от избрания артикул в склада за заскладяване.
ПартидаПоказва партиди на наличните артикули в склада за заскладяване..

За да запазите промените и да добавите артикула към редовете на Преместването, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете от интерфейса и да се върнете в Преместването, без да запазивате промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция