Преместване

Интерфейс за управление на премествания. Тук получавате информация за направените премествания между от складовете и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон, който ви позволява да създадете Преместване, както и син бутон с лупа, който скрива и показва Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо преместванията, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето във Филтъра (2) се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
– Ако сте избрали Документи, резултатът е списък с премествания;
– Ако сте избрали Редове от документи, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от преместванията. Ако едно преместване има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат преместванията. Работи по дата на складова операция.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички премествания до днешна дата, от първата въведена такава в системата, независимо с каква дата е тя.
От
дата – До
дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат операциите. Работи по дата на складова операция.
СтатусФилтрирате по статус на операцията. Възможните опции са:
– Активен- по преместването не са направени една или повече операции. Може да не е изписано/ заскладено цялото количество, пуснато първоначално.
– Приключен – по преместването са приключени всички последващи операции и всички количества са изписани и заскладени.
– Анулиран – преместването е анулирано и не очаква никакви последващи операции.
От складФилтрирате по „от склад“, от който тръгва преместването.
До складФилтрирате по „до склад“, до който е пуснато преместването

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за операциите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с премествания, която съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
Номер на документаПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
Показва информация за редовете на документа с:
– Код
– Име
– Количество
От складПоказва складът, от който е направено преместването.
До складПоказва складът, до който е направено преместването.
Свързани операцииПоказва свързаните операции към документа с линкове към досиетата им.
ОписаниеПоказва описанието на документа, ако има такова.
БележкаПоказва бележка към документа, ако има такава.
Дава възможност да въведете бележка.
КоличествоКоличество на артикулите в преместването.
ИзписаноКоличеството изписани артикули спрямо цялото количество в преместването.
ЗаскладеноКоличеството заскладени артикули спрямо цялото количество в преместването.
Отваря досие на документа.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един документ има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда. Таблицата по редове съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
НомерПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
От складПоказва складът, от който е направено преместването.
До складПоказва складът, до който е направено преместването.
КодПоказва код на артикула.
ИмеПоказва име на артикула.
Отваря досие на артикула.
ОписаниеПоказва описание на артикула.
ПартидаПоказва партида на артикула, ако има такава.
МяркаМярка на изписаното количество.
КоличествоПоказва количество на артикула в преместването.
ИзписаноКоличеството изписани артикули спрямо цялото количество в преместването.
ЗаскладеноКоличеството заскладени артикули спрямо цялото количество в преместването.
СебестойностСебестойност на изписаното количество, ако имате права за себестойности.
Отваря досие на документа.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за преместванията чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират преместванията:

Цвят на документаОписание
СивоПреместването е анулирано.
ЗеленПреместването е приключено, по него:
– Изписано е цялото количество от склада, от който тръгва преместването.
– Заскладено е цялото количество в склада, в който трябва да се извърши преместването.
ЧеренПреместването е активно, по него:
– Не е изписано цялото количество от склада, от който тръгва преместването.
– Не е заскладено цялото количество в склада, в който трябва да се извърши преместването.
Редакция