Подреждане

Интерфейс със списък на създадените и анулираните складови подреждания. Можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с лупа, който скрива и показва Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо подрежданията, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето във Филтъра (2) се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
– Ако сте избрали Документи, резултатът е списък с подреждания;
– Ако сте избрали Редове от документи, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от подрежданията. Ако едно подреждане има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат подрежданията. Работи по дата на подреждане.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички подреждания до днешна дата, от първото въведено такова в системата, независимо с каква дата е то.
От
дата – До
дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат операциите.
ТипФилтрирате по тип на операцията.
СтатусФилтрирате по статус на операцията. Възможните опции са:
– Активен
– Анулиран
От типФилтрирате по „от тип“ на обекта на документа. В кой склад е направено подреждането.
До типФилтрирате по „до тип“ на обекта на документа.В кой склад е направено подреждането.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за операциите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с подреждания, която съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа.
Номер на документаПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
Показва информация за редовете на документа с:
– Код
– Име
– Количество
ОтПоказва в кой склад е направено подреждането.
Филтрирате по избран обект От на документа.
КъмПоказва в кой склад е направено подреждането.
Филтрирате по избран обект До.
КоличествоКоличество на артикулите в документа.
Оставащо количествоВинаги е празно, защото подреждането не изисква последваща операция.
Отваря досие на документа.

Може да включите следните колони с допълнителна информация:

КолонаОписание
Описание Показва описанието на документа, ако има такова.
Бележка Показва бележка към документа, ако има такава.
Свързани Показва свързаните операции към документа.
Тегло Тегло на артикулите.
ОбемОбем на артикулите.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един документ има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.

Таблицата по редове съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа.
НомерПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
ОтПоказва в кой склад е направено подреждането.
Филтрирате по избран обект От на документа.
КъмПоказва в кой склад е направено подреждането.
Филтрирате по избран обект До.
КодПоказва код на артикула.
ИмеПоказва име на артикула.
Отваря досие на артикула.
МяркаМярка на експедираното количество.
КоличествоКоличество в експедицията.
Оставащо количествоВинаги е празно, защото подреждането не изисква последваща операция.
Отваря досие на документа.

Може да включите следните колони с допълнителна информация:

КолонаОписание
ОписаниеПоказва описание на артикула.
Бранд Показва бранд на артикула.
КатегорияПоказва категория на артикула.
Партида Показва партида на артикула, ако има такава.
Описание документПоказва описанието на документа, ако има такова.
Бележка Показва бележка към документа, ако има такова.
СвързаниПоказва свързаните операции към документа.
ТеглоПоказва тегло на артикула.
ОбемПоказва обем на артикула.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за експедициите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират експедициите:

Цвят на документаОписание
СивоПодреждането е анулирано.
ЧеренПодреждането е редовно и завършено.

Редакция