Създаване на Изписване

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Изписване от (2), Изписване до (3), Данни за документа (4), Редове (5), Описание и Бележка (6) и Конфигурация на начина за добавяне на редове (7):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате, и два бутона за Потвърждаване и Отказване на Изписването.

Изписване от (2)

В полето Изписване от (2) трябва да посочите откъде ще излязат артикулите. Имате следните възможности:

  • Изписване от склад
  • Изписване по договор

Трябва да сте МОЛ на склада, за да можете да направите Изписване. В падащото меню, ако изберете от склад, ще ви се покаже списък на всички складове, на които сте МОЛ.

Изписване до (3)

В полето Изписване до (3) посочвате къде ще отидат артикулите.

Имайте предвид, че Изписването винаги е последваща операция на друга- например Продажба, Експедиция, Преместване, така че полетата Изписване от (2) и Изписване до (3) обикновено се зареждат автоматично.

Данни за документа (4)

Данни за документа (4) включват следните параметри:

Поле/ЧекърОписание
Номер на документаНомерът на документа се генерира автоматично според зададените правила за номерация. Когато документът е запазен, датата и часът също се запазват. Всички документи, които се генерират автоматично, взимат тези дата и час, освен ако не са променени изрично.
Ръчен номерСлагане на отметка „Ръчен номер“ прави полето за Номер свободно за писане. Потребителят решава с какъв номер ще бъде документа.
Дата на документаДата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.

Редове (5)

В секция Редове (5) можете ръчно да въвеждате артикули за изписване, да добавите артикули от предишни операции или да ги добавите чрез XLS файл.

Ръчното добавяне на артикули се случва чрез натискане на бутона със съответното име. Показва ви се интерфейс с всички артикули от номенклатурата. Интерфейсът се състои от Филтър (1) и Резултат (2):

В свободното поле за Търсене може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул. Имате възможност да си включите и Разширен филтър с Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране. Освен това, може да филтрирате допълнително и само по налични артикули. Търсенето се стартира с Лупата в ляво, а Хиксът изчиства всички филтри.

Намерените артикули/услуги според зададените критерии от Филтъра се нареждат в Резултата (2). Таблицата се състои от следните колони:

КолонаОписание
Oтваря интерфейса за детайлно добавяне на артикул
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула

Добавените артикули от интерфейса за детайлно добавяне се нареждат в Редовете (5) в таблица със следните колони:

КолонаОписание
СкладСклад/подсклад за изписване
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Досие на артикула
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество за заскладяване
НаличностПоказва складовата наличност на склада, избран за изписване
Отваря за редакция реда
Изтрива реда

Към Редовете (5) освен колоните, съдържащи основна информация, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни:

КолонаОписание
Код доставчик Код на доставчика
Доставчик Име на доставчика
Описание Описание на артикула
Категория Категория на артикула
Бранд Бранд на артикула
Партида Партида на артикула
ТеглоПоказва теглото на артикула според зададеното в досието му.
ОбемПоказва обема на артикула според зададеното в досието му.

Описание и Бележка (6)

В полето Описание се попълва в свободен текст описанието на документа. Описанието се визуализира на печатната бланка.

В Бележка може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Конфигурация на начина за добавяне на редове (7)

Начините за добавяне на артикули и услуги се управляват от Конфигурация на начина за добавяне на редове.

Изгледи на Екран Продукти и Елементи
Двата варианта- Вътрешен и Страничен изглед се сменят чрез поставяне на тикче в желания изглед в Конфигурацията. С тях се работи по един и същ начин.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция