Заявки

Интерфейс за управление на заявките. Тук получавате информация за активните, приключени и анулирани заявки, като можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон за създаване на Заявка, син бутон с лупа, който скрива и показва Филтъра (2).

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо заявките, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето във Филтъра (2) се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
– Изглед Артикули (3.3)
– Ако сте избрали Документи, резултатът е списък със заявки;
– Ако сте избрали Редове от документи, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от заявки. Ако една заявка има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.
– Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък с артикулите в заявките. Списъкът показва и обобщените количества на артикулите.
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат заявките. Работи по дата на заявка.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички заявки до днешна дата, от първата въведена такава в системата, независимо с каква дата е тя.
От
дата – До
дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат операциите. Работи по дата на заявка.
СтатусФилтрирате по статус на операцията. Възможните опции са:
– Приключен
– Активен
– Анулиран
За складФилтрирате по склад, от който е пусната заявката. Откъде е създадена заявката.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък със заявки, който съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
Номер на документаПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
Показва информация за редовете на документа с:
– Код
– Име
– Количество
До складПоказва от кой склад е пусната заявката.
От служителПоказва служителят, създал заявката.
Свързани операцииПоказва свързаните операции към документа и линкове към тях.
ОписаниеПоказва описанието на документа, ако има такова.
БележкаПоказва бележка към документа, ако има такава.
ЗаявеноКоличество на артикулите в документа.
ПотвърденоПоказва за какво количество от заявката не е пуснато поръчка от доставчик или преместване.
Отваря досие на документа.
Дава възможност да въведете или редактирате бележка към документа

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един документ има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда.

Таблицата по редове съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
НомерПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
До складПоказва избран обект От на документа – от кой склад е пусната заявката.
СлужителПоказва служителят, създал заявката.
КодПоказва код на артикула.
ИмеПоказва име на артикула.
Отваря досие на артикула.
МяркаМярка на заявеното количество.
КоличествоКоличество в заявката.
Оставащо количествоПоказва за какво количество от заявката не е пуснато поръчка от доставчик или преместване.
Отваря досие на документа.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 документа, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от изписванията на артикулите.

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
МяркаМярка на артикула
ЗаявеноКоличество на артикула/услугата от експедициите в дадения период и според зададените филтри.
ПотвърденоПоказва за какво количество от заявката не е пуснато поръчка от доставчик или преместване.
НаличниПоказва наличното количество в склада, от който е пусната заявката.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за експедициите чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират заявките:

Цвят на документаОписание
СивоЗаявката е анулирана.
ЗеленЗаявката е приключена, по нея е поръчано или преместено цялото количество на включените артикули.
ЧеренЗаявката е активна, по нея не е поръчано или преместено цялото количество на включените артикули.
Редакция