Заскладяване

Интерфейс за управление на заскладявания. Тук получавате информация за направените заскладявания и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете Заскладяване, Сторниране на заскладяване и Корекция.

Виждате и син бутон с лупа, който скрива и показва Филтъра (2). В Хедъра има и трети бутон- Експорт на складови операции, който е активен единствено при условие, че сте указали във Филтъра (2), че резултатът ви ще е по Редове от документи.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо складовите операции, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето във Филтъра (2) се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
– Изглед Артикули (3.3)
– Ако сте избрали Документи, резултатът е списък със заскладяванията;
– Ако сте избрали Редове от документи, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от заскладяванията. Ако са доставени три артикула в рамките на един и същи ред от едно заскладяване, ще видите три различни реда в списъка за един и същи ред от заскладяването.
– Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък с артикулите, които са били заскладени. Списъкът показва и обобщените количества от доставките на артикулите.
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат складовите операции. Работи по дата на складова операция.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички операции до днешна дата, от първата въведена такава в системата, независимо с каква дата е тя.
От
дата – До
дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат операциите. Работи по дата на складова операция.
ТипФилтрирате по тип на операцията.Възможните опции са:
– Корекция
– Заскладяване
СтатусФилтрирате по статус на операцията. Възможните опции са:
– Редовен
– Анулиран
От типФилтрирате по „от тип“ на обекта на документа. Филтрирате по това откъде е идва заскладяването. Възможните опции са:
– Без
– Доставчик
– Договор
– Работна поръчка
До типФилтрирате по „до тип“ на обекта на документа.Филтрирате по обект склад, в който е направено заскладяването.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за операциите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък със заскладявания, която съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа- заскладяване, корекция, сторниране на заскладяване.
Номер на документаПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
Показва информация за редовете на документа с:
– Код
– Име
– Количество
ОтПоказва откъде е идва заскладяването.
Филтрирате по избран обект От на документа.
КъмПоказва избран обект До на документа- склад.
Филтрирате по избран обект До (склад).
КоличествоКоличество на артикулите в документа.
СебестойностСебестойност на артикулите в документа ( ако имате права да виждате себестойности).
Отваря досие на документа.

Може да включите следните колони с допълнителна информация:

КолонаОписание
Описание Показва описанието на документа, ако има такова.
Бележка Показва бележка към документа, ако има такова.
Свързани Показва свързаните операции към документа.
Тегло Тегло на артикулите.
ОбемОбем на артикулите.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако един документ има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда. В Хедъра (1) ще ви се появи и бутон Експорт на складови операции.

Таблицата по редове съдържа следните колони и бутони за действия:

КолонаОписание
ТипПоказва типа на документа- заскладяване, корекция, сторниране на заскладяване.
НомерПоказва номер на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
ОтПоказва избран обект От на документа- без, контрагент, договор
Филтрирате по избран обект От на документа.
КъмПоказва в кой склад е направено заскладяването.
Филтрирате по избран обект До (склад).
КодПоказва код на артикула.
ИмеПоказва име на артикула.
Отваря досие на артикула.
МяркаМярка на заскладеното количество.
КоличествоЗаскладено количество.
Доставна ценаЦена по ценова листа Доставна цена.
СебестойностСебестойност на заскладеното количество, ако имате права за себестойности.
Отваря досие на документа.

Може да включите следните колони с допълнителна информация:

КолонаОписание
ОписаниеПоказва описание на артикула.
Бранд Показва бранд на артикула.
КатегорияПоказва категория на артикула.
Партида Показва партида на артикула, ако има такава.
Описание документПоказва описанието на документа, ако има такова.
Бележка Показва бележка към документа, ако има такова.
СвързаниПоказва свързаните операции към документа.
ТеглоПоказва тегло на артикула.
ОбемПоказва обем на артикула.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 документа, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от заскладяванията на артикулите.

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество на артикула/услугата от заскладяванията в дадения период и според зададените филтри.
СебестойностСебестойност на артикула, ако имате права за себестойност.
Редакция