Създаване на Отдаване под наем

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Отдаване от (2), Отдаване до (3), Данни за документа (4), Редове (5), Описание и Бележка (6) и Конфигурация на начина за добавяне на редове (7):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на документа, който създавате, и два бутона за Потвърждаване и Отказване на Отдаването под наем/консигнация.

Отдаване от (2)

В полето Отдаване от (2) посочвате от кой склад искате да бъдат отдадени под наем/консигнация избраните артикули.

Ако сте МОЛ на избрания склад, ви се появява опция „Създай следваща операция“. Ако сложите чекър на „Създай следваща операция“, с потвърждаването на Отдаването под наем/консигнация, системата ще генерира Изписване, което ще изкара стоката от склада и ще я „предаде“ по договора на контрагента.

Отдаване до (3)

В полето Отдаване до (3) посочвате към кой контрагент и по кой негов договор създавате Отдаване под наем/консигнация.

Данни за документа (4)

Поле/ЧекърОписание
Номер на документаНомерът на документа се генерира автоматично според зададените правила за номерация. Когато документът е запазен, датата и часът също се запазват. Всички документи, които се генерират автоматично, взимат тези дата и час, освен ако не са променени изрично.
Ръчен номерСлагане на отметка „Ръчен номер“ прави полето за Номер свободно за писане. Потребителят решава с какъв номер ще бъде документа.
Дата на документаДата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.

Редове (5)

В секция Редове (5) можете ръчно да въвеждате артикули за Отдаване под наем/консигнация или да ги добавите чрез XLS файл.

Ръчното добавяне на артикули се случва чрез натискане на бутона със съответното име. Показва ви се интерфейс с всички артикули от номенклатурата. Интерфейсът се състои от Филтър (1) и Резултат (2):

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е добави-в-заскладяване.png

В свободното поле за Търсене може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул. Имате възможност да си включите и Разширен филтър с Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране. Освен това, може да филтрирате допълнително и само по налични артикули. Търсенето се стартира с Лупата в ляво, а Хиксът изчиства всички филтри.

Намерените артикули/услуги според зададените критерии от Филтъра се нареждат в Резултата (2). Таблицата се състои от следните колони:

КолонаОписание
Oтваря интерфейса за детайлно добавяне на артикул
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
СвободниПоказва колко броя са останали свободни в склада

Добавените артикули от интерфейса за детайлно добавяне се нареждат в Редовете (5) в таблица със следните колони:

КолонаОписание
СкладСклад/подсклад за отдаване
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Досие на артикула
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество за отдаване
Отваря за редакция реда
Изтрива реда

Към Редовете (5) освен колоните, съдържащи основна информация, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни:

КолонаОписание
Описание Описание на артикула
Категория Категория на артикула
Бранд Бранд на артикула
Партида Партида на артикула
ТеглоПоказва теглото на артикула според зададеното в досието му.
ОбемПоказва обема на артикула според зададеното в досието му.

Описание и Бележка (6)

В полето Описание се попълва в свободен текст описанието на документа. Описанието се визуализира на печатната бланка.

В Бележка може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Конфигурация на начина за добавяне на редове (7)

Начините за добавяне на артикули и услуги се управляват от Конфигурация на начина за добавяне на редове.

Изгледи на Екран Продукти и Елементи
Двата варианта- Вътрешен и Страничен изглед се сменят чрез поставяне на тикче в желания изглед в Конфигурацията. С тях се работи по един и същ начин.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

За да завършите Отдаването под наем трябва да ИЗПИШЕТЕ артикулите от склада си! Те отиват като наличност в Клиента и могат да бъдат проследени от досието му или от Складова наличност- наеми.

Редакция