Складови операции

описание на списъците, не на създаване на операциите

Редакция