Подреждане

Интерфейсът се състои от Обобщени данни за артикула (1), Текущо местоположение (2) и Ново местоположение (3):

Обобщени данни за артикула (1)

Текущо местоположение (2)

Полето показва какво количество от артикула къде се намира в момента по склада/подскладовете/ складовите площадки.

Таблицата за Текущо местоположение (2) съдържа следните колони ни с нея се работи по следния начин:

Колона Описание
Поле за маркиране Посочвате чрез поставяне на тикче от кой склад/подсклад/ складова площадка искате да преместите артикула.
Склад Склад, в който се намира артикула в момента.
Подсклад Подсклад, в който се намира артикула в момента.
Площадка Складова площадка, в която се намира артикула в момента.
Наличност Каква е наличността на артикула в момента по избрания склад/подсклад/площадка.
Избрано количество След маркиране на желания ред, полето се превръща в хиперлинк, който ви отваря допълнителен интерфейс за количество. В него посочвате какво количество от общото искате да подредите. Ако не го редактирате, ще подреди цялото количество на избрания артикул.

Ново местоположение (3)

В полето за Ново местоположение трябва да посочите къде ще отиде артикула с посоченото в "Избрано количество". В зависимост от това дали складът, който подреждате има подскладове или складови площадки ви се появяват полета "Склад" и "Площадка". В тях от избирате склад или ако работите със стелажи, етажи и редове ги пишете ръчно.

Подреждането се осъществява на ниво склад. Ако искате да местите артикули между два склада, тогава се използва операция Преместване!

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция