Складови наличности +

Интерфейс за работа и управление на складови наличности по артикули/продукти/материали. Главната му цел е да представи удобна справка за наличните артикули по складове, за проверка на себестойността им, за проследяване на тяхното движение и, при необходимост, за ревизиране на склада.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и в допълнение – името на склада, чиято складова наличност гледате. Освен това има и няколко бутона, които ви дават възможност да извършвате следните операции:

БутонОписание/действие
БракуванеСтартира операция Бракуване.
РевизияСтартира Ревизия/Преоценка/Корекция.
ЕкспортСтартира Експорт на складова наличност в xls.
Бутон за показване/скриване на филтъраСкрива или показва Филтъра (2).

Филтър (2)

Полетата във Филтъра (2) управляват информацията в Резултата (3) и може да търсите по следните полета:

Филтър Описание
За датаФилтрирате наличностите в склада според конкретна дата.
Ако днес сте заскладили 5 бр. от артикул А, а преди това не сте имали никаква наличност от артикула, и посочите в полето за дата вчерашна дата, то артикулът няма да се появи в Списъка.
СкладИзбирате за кой склад искате да ви се покажат складови наличности. В списъка със складове ще ви се покажат само тези, за които са ви дадени права да ги виждате.
Ценова листа Избирате коя ценова листа искате да ви се добави към Резултата (3) чрез две колони – Цена
и Обща стойност. Колона Цена показва каква е цената на дадения артикул, зададена в избраната Ценовата листа, а Обща стойност е наличността, умножена по Цена.
Търсене АртикулВ свободното поле за Търсене може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул, чиито наличност искате да видите.
Разширен филтърРазширеният филтър добавя полета за търсене по Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране на артикулите.

Търсенето се стартира с Лупата в ляво, а Хиксът изчиства всички филтри.

Резултат (3)

Резултатът (3) се управлява от избраните критерии във Филтъра (2). Информацията за складовите наличности е показана в таблица със следните колони:

Колона Описание
Код Код на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
МяркаПоказва мярката на артикула
Наличност Показва наличност на артикула
СебестойностПоказва единичната себестойност на артикула. Възможността един потребител да вижда себестойности се управлява от права за себестойност.
Обща себестойностОбща себестойност = Наличността, умножена по единичната себестойност. Възможността един потребител да вижда себестойности се управлява от права за себестойност.
Бутон за подрежданеПоявява се само, когато складът има подскладове/сектори. Стартира интерфейса за подреждане на склада.
Отваря интерфейс с подробна история на операциите.

Към Резултата (3) освен колоните, съдържащи основна информация за артикулите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и следните допълнителни колони с подробни данни:

Колона Описание
ТеглоПоказва теглото на всеки артикул, зададено в досието му. Добавя колони Единично тегло и
Тегло. Тегло = Наличност*Единично тегло.
Минимални количества Показва минималните количества, зададени за всеки артикул. Добавя колони Минимални количества и Оптимални количества.
БлокираниПоказва блокираните артикули в съответната мярка. Добавя колони Блокирани и Свободни.
Само неподредениПоказва само неподредени артикули. Подредените артикули изчезват от Наличностите.
ПартидиПоказва партидния номер на артикула. Добавя колони Партида, Срок на годност и Печат.
Влизащи Показва колко са влизащите артикули, наредени в чакащи операции. Добавя колони Влизащи и Баланс, както и инфо бутон, показващ от кои операциите се сформира количеството влизащи.
Влизащи количества са непотвърдените количества по Доставки (без наеми) за избрания склад.
Излизащи Показва колко са излизащите артикули, наредени в чакащи операции. Добавя колони Излизащи и Баланс, както и инфо бутон, показващ от кои операциите се сформира количеството излизащи.
Излизащи количества са непотвърдените количества Експедиции (без наеми) за избрания склад.
Допълнителна мяркаПоказва само артикулите, които имат допълнителна мярка. Всички останали артикули, които нямат въведена допълнителна мярка ще изчезнат от списъка.
ОписаниеДобавя колона с описанието на артикула.
БрандДобавя колона с бранда на артикула.
КатегорияДобавя колона с категорията на артикула.

Имайте предвид, че колони Тегло, Минимални количества, Блокирани, Само неподредени, Партиди, Влизащи, Излизащи и Допълнителна мярка се добавят само след прилагане на филтри с натискане на лупата!

Редакция