Клиенти с наличности

Интерфейс за клиенти с наличност по наеми/консигнации. Показва всички клиенти, към които е направено даване под наем/на консигнация по договор и по него все още има наличности ( не са върнати от наем/консигнация). Дава възможност да изберете конкретен клиент и да видите неговите наличности. Състои се от Списък (1):

Списък (1)

Списъкът показва информация за наемите/консигнациите по клиенти и дава възможност да изберете конкретен клиент, по който да филтрирате в Складови наличности- Наеми/Консигнации. Таблицата съдържа следните колони:

КолонаОписание
Филтрира по избран клиент в Складови наличности- Наеми или Складови наличности- Консигнации.
КлиентИме на клиента
Договор #Номер на договор за наем/консигнация
ДоговорИме на договор за наем/консигнация
От датаНачална дата на договора
До датаКрайна дата на договора
Редакция