Складови наличности – Наеми

Интерфейсът дава информация за артикулите, дадени под наем. Първоначално, без да е избран филтър (само дата), се показват всички артикули, които са дадени под наем, а при избран Клиент и Договор може да проследявате наличността в контрагентите.

Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):


Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате името на интерфейса и няколко бутона, които ви дават възможност да извършвате следните операции:

БутонОписание/действие
РевизияСтартира операция Инвентаризация.
Връщане/ даване под наемСтартира операции Връщане от наем или Даване под наем.
Клиенти с наличностПоказва ви интерфейс Наеми по клиенти. Той съдържа всички клиенти, към които е направено даване под наем по договор, дава възможност да изберете конкретен клиент и да видите неговите наличности.
Експорт в xlsСтартира Експорт на складова наличност- наеми в xls.
Бутон за показване/скриване на филтъраСкрива или показва Филтъра (2).

Филтър (2)


Полетата във Филтъра (2) управляват информацията в Резултата (3) и може да търсите по следните полета:

Филтър Описание
За датаФилтрирате наличностите по наеми според конкретна дата.
Ако днес сте отдали под наем и изписали 5 бр. от артикул А и посочите в полето за дата вчерашна дата, то артикулът няма да се появи в Списъка.
КлиентИзбирате за кой клиент искате да ви се покажат наличностите по наеми.
ДоговорСлед като сте избрали клиент, може да филтрирате и по негов договор за наем, за да наличностите по конкретен договор.
Ако търсите даден договор на Клиент и той не се появява в падащото меню, моля проверете дали е маркиран като договор за наем от досието му. Тук се появяват само клиентски договори, маркирани като „За наем“.
Ценова листа Избирате коя ценова листа искате да ви се добави към Резултата (3) чрез две колони – Цена
и Обща стойност. Колона Цена показва каква е цената на дадения артикул, зададена в избраната Ценовата листа, а Обща стойност е наличността, умножена по Цена.
Търсене АртикулВ свободното поле за Търсене може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул, чиито наличност искате да видите.
Разширен филтърРазширеният филтър добавя полета за търсене по Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране на артикулите.

Търсенето се стартира с Лупата в ляво, а Хиксът изчиства всички филтри.

Резултат (3)

Резултатът (3) се управлява от избраните критерии във Филтъра (2). Информацията за складовите наличности по наеми е показана в таблица със следните колони:

Колона Описание
Код Код на артикула
ИмеИме на артикула
Отваря досие на артикула
МяркаПоказва мярката на артикула
КоличествоПоказва количеството под наем на артикула в клиента.
ЦенаПоказва единична себестойност. Възможността един потребител да вижда себестойности се управлява от права за себестойност.
СумаСума= Обща себестойност = Количеството, умножено по единичната себестойност. Възможността един потребител да вижда себестойности се управлява от права за себестойност.
Отваря интерфейс с подробна история на операциите.

Към Резултата (3) освен колоните, съдържащи основна информация за артикулите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и следните допълнителни колони с подробни данни:

Колона Описание
Допълнителна мяркаПоказва допълнителната мярка на артикулите. Добавя колони Допълнителна марка и Количество от нея.
СебестойностПоказва себестойността на артикула. Добавя колони Единична себестойност
и Обща себестойност = Количеството, умножено по единичната себестойност. Възможността един потребител да вижда себестойности се управлява от права за себестойност.
ОписаниеДобавя колона с описанието на артикула.
БрандДобавя колона с бранда на артикула.
КатегорияДобавя колона с категорията на артикула.

Имайте предвид, че колони Допълнителна мярка и Себестойност се добавят само след прилагане на филтри с натискане на лупата!

Редакция