Минимални количества

Интерфейс за проследяване и управление на минимални и оптимални количества по артикули по складове. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутони за Импорт и Експорт от xls, но само ако вече сте избрали конкретен склад.


Филтър (2)

Полетата във Филтъра (2) управляват информацията в Резултата (3) и може да търсите по следните полета:

ФилтърОписание
СкладИзбирате конкретен склад
ТърсенеВ свободното поле за Търсене може да търсите по дума, код, бранд и др., за да намерите желания артикул, чиито наличност искате да видите.
Разширен филтърРазширеният филтър добавя полета за търсене по Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране на артикулите.
Чекбокс Само с количествоПоставянето на чекър в чекбокс Само с количество ще премахне всички артикули от Резултата (3), които нямат наличност от списъка и ще покаже само тези, които имат наличност.
Чекбокс Само с необходимоПоставянето на чекър в чекбокс Само с необходимо покаже в Резултата (3) само артикулите, които имат необходимо количество.

Резултат (3)

Резултатът (3) се управлява от избраните критерии във Филтъра (2). Информацията за минималните и оптималните складовите наличности е показана в таблица със следните колони:

Колона Описание
Код Код на артикула.
Име Име на артикула.
Бранд Бранд на артикула.
Мярка Показва мярката на артикула.
Досие на артикул.
Наличност Показва наличност на артикулите за избрания склад.
Минимално количествоПоказва минималните количества от артикула.
Оптимално количество Показва оптималните количества от артикула.
Необходимо количество Показва необходимите количества от артикула. Изчислява се автоматично по следния начин:
Необходимо количество = Оптимално количество – Налично количество

Конфигурацията на минимално и оптимално количество се случва чрез двоен клик на желаното поле, както е показано в краткото видео:

Може да въведете/редактирате стойностите на минимални и оптимални количества и чрез Импорт от xls от бутоните в Хедъра (1). Препоръчваме първо да експортирате xls файл от интерфейса чрез бутон Експорт в Хедъра (1), да го обработите и да го импортирате обратно с новите данни с бутон Импорт.

Към Резултата (3) освен колоните, съдържащи основна информация за артикулите, може да включвате и изключвате чрез чекъри и следните допълнителни колони с подробни данни:

КолонаОписание
Код доставчикКод на артикула на доставчика
Доставчик Име на доставчика
Описание Описание на артикула
КатегорияКатегория на артикула
БрандБранд на артикула

Оптималното количество винаги трябва да бъде повече от минималното количество!

Редакция