Заявки за обслужване

На този интерфейс можете да получите информация за заявките си за обслужване. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) and Резултат (3).


В Хедъра (1) виждате бутони за Създаване на преместване и Създаване на поръчка.

Останалите полета във Филтъра ви позволяват да търсите на базата на нещо специфично като Склад, Групи, Тип, Доставчик, Бранд, Търсне. Повечето се избират от падащи менюта. Различните опции са описани в таблицата по-долу:

Опция Описание
Склад Избирате скалд и заявките за него
ТипТърсите тип документ – Продажби и Заявки
Доставчик Избирате доставчик
Групи Филтрирате по групи артикули
Бранд Филтрирате по бранд на артикула
Търсене Търсите конкретен артикул

Резултатът (3) ще е различен в зависимост от избраните опции във Филтъра. Информацията е изобразена в таблица със следните колони:

Колона Описание
Номер на документа Номер на документа
ДатаДата, на която е създаден документа
Тип Тип на документ – Продажби и Заявки
Заявка заПоказва за кого е поръчката
Код Код на артикула
Име Име на артикула
Бранд Бранд на артикула
Мярка Показва мярката на артикулите
Заявено Показва заявено количество от артикула
НаличностПоказва наличност на артикула

Можете да извършвате следните действия по списъка:

Икона Мишка над текста Описание
Досие на заявка Показва повече информация за заявката
Досие на артикул Показва повече информация за артикула
Редакция