Права по складове

Тази страница ви позволява да настройвате правата на потребителите на склада.

Един потребител може да има право:

  • Да вижда наличностите в склада;
  • Да вижда себестойностите на артикули;
  • Да заскладява и изписва артикули.

В списъка виждате името на потребителя и неговата роля.

Секцията История показва какви промени са били правени по настройките на правата.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция