Складове и подскладове

На тази страница можете да добавяте и конфигурирате нови складове. Складовете имат също дървовидна структура и позволяват създаване на подскладове.


Подскладовете позволяват бързо филтриране на информацията в интерфейсите. Често те се използват и за условно разделяне на артикулите в един склад – подсклад мостри, подсклад брак и т.н. Отделно складовете могат да имат и XYZ райониране, което условно сме нарекли сектори, редове и етажи, но позволява произволно геометрично разделяне на склада. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте нов склад.

Списъкът се състои от различните складове, които сте въвели в системата.

КолонаОписание
КодКод на склада
ИмеИме на скалда
ФирмаФирмата, която притежава склада
АктивенДали склада е активен или не
Отрицателни количестваДали системата разрешава работа с отрицателни количества
Етажи Брой етажи в склада
Редове Брой редове в склада
СекториБрой сектори в склада

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Даване на права – настройвате правата по склада;
  • Добавяне – добавяте подсклад;
  • Редакция – редактирате склад;
  • Изтриване – изтривате склад;
  • Номерация – редактирате номерациите в склада.
Редакция