Отстъпки по доставки

Отстъпки по доставки:


Прави се ЕДНА ценова листа в която за всеки артикул, за който искам се слага цена – колко отсъпка очаквам да получа от доставчика на края на годината за достигнат оборот. Сума (не процент), без ддс в основна валута,
На доставчик от който ще получавам отстъпки мъ се слага флаг че ще ми дава отстъпки
В този случай системата при поръчка ще засклади стоката с разлика от цената в поръчката с тази цена от Ценовата листа за Отстъпки по доставки
Пример:

За кубче слагам цена 10.00 – това са 10 лева
Поръчвам кубче на цена 100 евро (курс 2.0 лева/евро) – това принципно трябва да засклади стоката със себестойност 200лв
В случая системата ще засклади стоката за 190лв – 200лв цена по поръчка – 10лв по ценова листа Отстъпки по доставки

Редакция