Рецепта към BOM

BOM представлява списък от материали, необходими на доставчика или продавача, за да изпълнят дадена поръчка. Този интерфейс ви позволява да добавяте рецепти и артикули към BOM. Виждате три секции:

Рецепта към BOM

Тази секция ви позволява да добавяте и редактирате рецепти към BOM. Всяка рецепта има:

  • Позиция – позиция на рецептата;
  • Име – име на рецептата;
  • Процент от цената – какъв процент от цената на BOM идва от дадената рецепта;
  • Артикули – артикулите, включени към рецептата.

Действията, които можете да извършвате по списъка:

  • стрелки – променяте позицията на дадена рецепта;
  • редакция – добавяне на артикули и редакция на количеството;
  • изтриване – изтривате рецептата.

Избираеми артикули за ред

След като сте натиснали бутона за редакция на рецепта, в тази секция можете да редактирате количество и мярка на добавените артикули към рецептата.

Добавяне на артикули

Тази секция ви позволява да добавите артикули към рецептата, която сте избрали.

Редакция