Рецепта за производство

Този интерфейс ви позволява да редактирате и да добавяте артикули към рецептата за производство (само артикули от тип продукт или BOM имат рецепта). Виждате три секции:

Рецепта за производство

В тази секция виждате основната информация за продукта: Код, Продукт, Бранд, Група и Описание. Задължително избирате рецепта – или от падащото меню, или създавате нова, като за нея задължително въвеждате Име и Мярка.

Рецепта за продукта

В тази секция виждате списък с артикулите, необходими за производството на продукта. Тук задачата ви е да настроите количествата, необходими за всеки артикул. Това става с дабъл клик върху полето, което искате да редактирате или бутона за редакция в края на реда. Под списъка с артикулите виждате три бутона за:

  • Изчистване – триете всички артикли;
  • Премахване на промените – премахва всички промени, които сте направили в този момент;
  • Импорт от рецепта – импортирате списък с артикули от вече съществуваща рецепта.

Добавяне на артикули

В тази секция виждате списък с всички артикули, които можете да добавяте към рецептата. Това става с бутона +

За да запазите промените трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция