Добавяне / редакция на артикул

Информация за артикула

Трябва да попълните следните полета:

Вид – вид на артикула

 • Артикул – търговски артикул, купува се и се продава
 • Продукт – артикул, който се произвежда
 • Материал – артикул, който се влага в производство

Ръчен номер – позволява въвеждането на номерата на артикулите ръчно (в противен случай кодовете се генерират от системата). Това има смисъл, ако искате да уеднаквите номенклатурния код например с този на доставчик, или искате да си създадете някаква конвенция за кодове на артикулите.

Код по интрастат – използва се за генериране на Интрастат декларации;

Бранд – бранд / марка на артикула – избира се от вече въведените в номенклатурата;

Дали да се купува/продава – ако съответния чек бокс не е избран артикула не може да се добавя в продажби/поръчки;

Име – задължително;

Баркод – номер за идентификация на артикула – например EAN или друг. (+) Добави баркод – може да добавите неограничен брой баркод номера;

Тип на контрола – от падащото меню „Тип на контрола“ избирате по какъв начин ще се управлява артикула:

 • Без номер за контрол – това е най-често срещаният начин на управление на артикулите. При него всички артикули са неразличими и няма значение кой точно ще изпишете. Себестойността се изчислява върху всички налични артикули в склада.
 • Сериен номер – при този начин на контрол на артикулите, всеки артикул си има собствен сериен номер и собствена себестойност. При изписване трябва да укажете серийните номера на всеки един артикул.
 • Партида – при работа с партиди се указва един партиден номер на група от артикули. Партидата си има собствена себестойност. При изписване на артикул задължително трябва да се укаже от коя партида е той.
 • Етикет – този тип на контрол дава възможност за следене на един и същи артикул с партида и без партида едновременно.

Мерки

Задължително трябва да изберете поне една Мярка от предварително зададените.

КолонаОписание
Цифри за количествоДо колко знака след десетичната запетая може да се въведжда количеството на артикула.
Например 2 => 1.12, 4 => 1.1234
ФормулаОтношение на конкретната мерна единица към основната.
Например, ако основната мерна единица е кг и искате да добавите грам като мерна единица, в полето Формула трябва да окажете 0.001. Ако артикулът е бутилка, и искате да добавите стек с шест бутилки, формулата е 6.
ТеглоТегло на артикула за 1бр. Стойностите са в килограми.
Брутно тегло Тегло на артикула с опаковка за 1бр. Стойностите са в килограми.
Височина, Ширина, ДълбочинаГабаритите на артикула. Стойностите са в метри.
Полетата P и SP (покупки / purchases), S (продажби / sales). Кога се използва конкретната мерна единица – при закупуване на артикула, при продажба или и в двата случая (по подразбиране).
Основна/Допълнителна мяркаОсновна мярка е мярката, в която системата управлява наличностите на артикула. Основната мярка е задължителна, първата въведена мярка за артикула автоматично става основна. Допълнителната мярка служи за помощни справки в системата. Тя не е задължителна. Ако артикулът има настроена втора мярка, това не означава, че тя автоматично става допълнителна. Настройката става на края на всеки ред и се вижда в началото на реда.

Полетата в таблицата се редактират с дабъл клик.

Характеристики

Група – Задължително трябва да изберете Група (не може да изберете група, която има подгрупи). Ако тази група има добавени характеристики, те също се появят за въвеждане.

Характеристики – Въвеждате всички характеристики, които сте задали за групата артикули.

Характеристики за вариации – характеристики за вариации на един артикул. Например цвят дреха, вкус сладолед и т.н.

Доставчик

Може да изберете:

 • Тип – Доставчик/Производител;
 • Доставчик – избирате от вече въведените в системата;
 • Код на артикул
 • Име на артикул
 • Мярка

Файлов панел

Добавяне на снимки, карти и файлови документи към досието на артикула.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция