Добавяне / редакция на услуга

Информация за услуга

Трябва да попълните следните полета:

Вид – вид на услугата. Винаги е Единична услуга

Ръчен номер – позволява въвеждането на номерата на услугите ръчно (в противен случай, кодовете се генерират от системата). Това има смисъл, ако искате да уеднаквите номенклатурния код например с този на доставчик, или искате да си създадете някаква ваша организация за кодовете.

Дали да се купува/продава – ако съответния чек бокс не е избран, услугата не може да се добавя в продажби/поръчки;

Име – задължително;

Баркод – номер за идентификация на – например EAN или друг. (+) Добави баркод – може да добавите неограничен брой баркод номера;

Мерки

Задължително трябва да изберете поне една Мярка от предварително зададените.

КолонаОписание
Цифри за количествоДо колко знака след десетичната запетая може да се въведжда количеството на артикула.
Например 2 => 1.12, 4 => 1.1234
ФормулаОтношение на конкретната мерна единица към основната.
Например, ако основната мерна единица е кг и искате да добавите грам като мерна единица, в полето Формула трябва да окажете 0.001. Ако артикулът е бутилка, и искате да добавите стек с шест бутилки, формулата е 6.
ТеглоНе е приложимо за услуги.
Брутно тегло Не е приложимо за услуги.
Височина, Ширина, ДълбочинаНе е приложимо за услуги.
Основна/Допълнителна мяркаОсновна мярка е мярката, в която системата управлява наличностите. Основната мярка е задължителна, първата въведена мярка за артикула автоматично става основна. Допълнителната мярка служи за помощни справки в системата. Тя не е задължителна. Ако услугата има настроена втора мярка, това не означава, че тя автоматично става допълнителна. Настройката става чрез чекърите.

Полетата в таблицата се редактират с дабъл клик.

Характеристики

Група – Задължително трябва да изберете Група (не може да изберете група, която има подгрупи). Ако тази група има добавени характеристики, те също се появят за въвеждане.

Характеристики – Въвеждате всички характеристики, които сте задали за групата.

Доставчик

Може да изберете:

  • Тип – Доставчик/Производител;
  • Доставчик – избирате от вече въведените в системата;
  • Код на услугата
  • Име на услугата
  • Мярка

Файлов панел

Добавяне на снимки, карти и файлови документи към досието на артикула.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция