Аналози и Свързани артикули

Този интерфейс ви позволява да създавате аналози и свързани артикули. Екранът е разделен на две части:

Аналози/свързани артикули

Списъкът вляво е от аналозите, които вече сте избрали.

Артикули

Списъкът вдясно е от артикулите, които можете да добавите като аналози. За всеки артикул виждате: Код, Име и Бранд.

В този интерфейс можете да извършвате следните операции:

  • Да обавяте артикули като аналози със зеления бутон +
  • Да премахвате артикули от списъка с аналози с бутона ‘кошче’
  • Да отваряте досие на артикул с бутона i

В хедъра виждате два бутона:

  • Потвърди – потвърждавате промените, които сте направили, и се връщате в първоначалнич интерфейс „Номенклатури“;
  • Назад – връщате се в първоначалнич интерфейс „Номенклатури“ без да потвърждавате промените.

Свързани артикули

Тази страница ви позволява да създавате аналози и свързани артикули.

  • Списъкът вляво е от аналозите, които вече сте избрали. (можете да ги премахнете от този списък)
  • Списъкът вдясно е от артикулите, които можете да добавите като аналози, като натиснете зеления бутон (+). Може да видите техния код, име, бранд, описание, група. Филтърът ви помага да търсите конкретен артикул.

И двата списъка ви дават достъп до досието на артикула. (i)

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра.

Редакция