Мерни единици

На тази страница можете да добавяте мерни единици. На екрана виждате Хедър (1) и Списък (2).

В Хедъра виждате бутона Добавяне, с който добавяте нова мерна единица.

Списъкът се състои от всички мерни единици, които сте въвели в системата

КолонаОписание
КодКод на мерна единица
ИмеИме на мерната единица
МяркаСъкращението, с което използвате мерната единица

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Редакция – редактирате рецептата;
  • Изтриване – изтривате рецептата.
Редакция