Права по досие на артикул

Тази страница ви позволява да настройвате правата на потребителите.

Един потребител може да има право да вижда досието на артикул. В списъка виждате името на потребителя и неговата роля. До всяка роля има чекбокс, откъдето настройвате правата. Секцията История показва какви промени са били правени по настройките.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция