Настройки на досие на артикул

Тази страница ви позволява да правите настройки върху досието на артикула. Екранът е разделен на три части: Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).

В горния десен ъгъл на Хедъра виждате бутона Добавяне. С него добавяте нов таб.

Табове

Списъкът се състои от всички табове, които сте въвели в системата

КолонаОписане
IDID на таба
ИмеИме на таба
ПодрежданеПодреждане номерация
Файл Интерфейс
Свързани типове Зависимост от документи
Зависимост от настройки на систематаСпоред типа на абонамента за ползване на системата

Можете да извършвате следните действия по списъка:

 • Добавяне – добавяте нов таб (наследник);
 • Права – настройвате правата;
 • Редакция – редактирате досието;
 • Изтриване – изтривате на таб.

Информацията в досието е на две нива. На първо ниво са:

 • Summary;
 • Описание на артикула.

На второ ниво са отделните компоненти във всяка една категория информация:

 • Наличности склад;
 • Наличности договори;
 • Складови операции;
 • Местения;
 • Заявки;
 • Продажби;
 • Поръчки;
 • Характеристики;
 • Аналози – аналозите на дадения артикул;
 • Свързани артикули.

Елементи

Този таб ви показва списък от елементите на досието на артикула.

Редакция