Характеристика на артикул

Задължително попълвате полетата:

 • Код
 • Име на характеристиката
 • Тип на характеристиката:
  • Текст – текстово поле
  • TextArea – голямо тесктово поле за по-дълъг текст
  • Число – число
  • Дата – избор на дата
  • Checkbox – създава характеристика от вид “Да”/“Не”
  • Номенклатура – номенклатурата е може би най-често използваният елемент. Номенклатурите са сет от предварително зададени стойности – например цветове, размери, вид материал и т.н. Като изберете този елемент трябва да изберете и конкретната номенклатура, която ще използвате.
  • Контрагент – позволявя да изберете контрагент (клиент, доставчик и т.н.) към артикула
  • Файл – позволява прикачване на файл към артикула
  • Картинка – позволява избор наснимка/картинка към артикула
  • Избираема картинка – системна характеристика. Управлява се от внедрители
  • С пакет – системна характеристика. Управлява се от внедрители

След като сте избрали тип характеристика виждате три чекбокса:

 • Задължителна за въвеждане – системата ще ви задължи да попълните стойност за характеристиката при редакция на артикул
 • Xарактеристика за вариации
 • Характеристика към партида
  • Да се вижда в таблиците – (ако е избрана опцията Характеристика към партида) – характеристиката се вижда в редовете на складови наличности по партиди и складови операции
Редакция