Създаване на категория

Информация за групата

Наследник на – къде в дървовидната структура от категории ще бъде разположена новосъздадената;

Код – код на категорията;

Име – име на групата;

Приходно перо и Разходно перо – Това гарантира автоматичното разпределяне в бъдеще на потенциалните приходи или разходи от текущата група артикули или услуги в зависимост от това каква група създавате. Не винаги има смисъл и двете да бъдат попълнени, но ви препоръчваме да го направите. Сложете перо други, ако на този етап нямате яснота какво точно да въведете.

Характеристики

Характеристики към артикул – избирате характеристиките, които ще могат да се въвеждат за артикула;

Характеристики към партида – избирате характеристики към партидата, които ще могат да се въвеждат за артикула.

Стойност на характеристика за групата

Оказвате какви стойности на характеристиките по подразбиране да имат артикулите в тях.

Характеристики за вариация

Виждате кои характеристики ще могат да се създават. (не отделни артикули, а вариации на един артикул – например размер на
дреха, вкус за сладолед и т.н.)

История

История на промените, които са били правени върху групата.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция