Елементи за номенклатура

С бутона  Добави елемент може да добавите неограничен брой редове в номенклатурата.

Стрелките в началото на всеки ред позволяват да променяте позицията на елементите, а кошчетата в на края на редовете – да изтривате елементи. С дабъл клик върху съответното поле редактирате Име или Код на елемента.

За да актуализирате промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция