Категории и характеристики

Тази страница ви позволява да добавяте и конфигурирате нови групи. На екрана виждате Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).

В Хедъра виждате бутоните Преиндексиране, Група артикули, Група услуги, Група операции, Характеристика и Номенклатира. С тях добавяте групи, характеристики и номенклатури.

Групи артикули

Групите ви позволяват да подредите в дървовидна структура номенклатурата си от стоки и услуги. Добре подредената и организирана номенклатура ще спести много време на всички във фирмата. Групите изпълняват още една важна задача. Те са нивото, на което може да добавяте допълнителни характеристики на артикулите, материалите и услугите. 

КолонаОписание
КодКод на групата
ИмеИме на групата
ПозицияПозиция спрямо другите групи
ХарактеристикиХарактеристики на групата

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Добавяне – добавяте подгрупа;
  • Редакция – редактирате група;
  • Изтриване – изтривате група.

Групи услуги

Абсолютно аналогично на групи артикули

Групи операции 

Абсолютно аналогично на групи артикули

Характеристики

КолонаОписание
Код Код на характеристиката
ИмеИме на характеристиката
ТипТип на характеристиката
Управляваща характеристикаДа / Не
ДефиницияПоле за допълнително уточнение

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Стрелки – променяте позицията на дадена характеристика;
  • Редакция – редактирате характеристика;
  • Изтриване – изтривате характеристика.

Номенклатури

Можете да извършвате следните действия по списъка:

  • Добавяне – добавяте елементи към номенклатура;
  • Редакция – редактирате номенклатура;
  • Изтриване – изтривате номенклатура.

Освен при създаване на характеристики за артикулите и материалите, номенклатури се използват и на много други места в системата. Затова сме създали механизъм за въвеждането и управлението им.

Редакция