Досие на логистичен документ

Интерфейсът се състои от Списък (1) и Бутони (2):

Списък (1)

Списъкът (1) се състои редове от Продажби/Поръчки/Доставки/Експедиции, които имат непотвърдено остатъчно количество за експедиция/доставка/изписване или заскладяване.

Таблицата се състои от следните колони:

КолонаОписание
Поле за отметкаПоле за поставяне на чекър, с което избирате кои редове от операции ще добавите в документа.
Номер на документаНомер на документа
ДатаДата на документа
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Досие на артикула
МяркаМярка на артикула
Количество (оставащо непотвърдено)Необработеното количество, което не е включено в следваща операция. Това е максималното количество, което може да включите в документа.
Потвърдено количествоНа всеки ред от операция ви се появява поле, свободно за писане. Тук посочвате какво количество искате да включите в документа, който създавате.

С интерфейса се работи чрез поставяне на чекър в полето за отметка на избрания ред от операция. След като сте сложили чекър на желания ред, колона Непотвърдено количество става свободна за писане и автоматично се пренася цялото непотвърдено количество. Чрез двоен клик посочвате какво количество искате да включите в документа, който създавате.

Към Списъка (1) освен колоните, съдържащи основна информация, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни:

КолонаОписание
Код доставчик Код на доставчика
Доставчик Име на доставчика
ОписаниеОписание на артикула
Категория Категория на артикула
БрандБранд на артикула

Бутони (2)

С бутон Потвърди добавяне избраните редове и съответните количества в документа, който създавате. Това ще включи избраните редове от операции в документ със съответните количества, които сте посочили.

Ако искате да излезете, без да правите промени и да отразявате редакциите в документа, натиснете Затвори.

Редакция