Добавяне/редакция на ред от складов/логистичен документ

Интерфейс за добавяне на ред към складов/логистичен документ, след като сте избрали конкретен артикул. Екранът е разделен на няколко части: Обобщена информация за артикула (1), Данни за реда (2), Предишни операции (3), Складова информация (4), Общо количество (5), Описание (6) и Складова наличност (7).

Обобщена информация за артикула (1)

В тази секция ще намерите обобщена информация за артикула, който добавяте. Полето е само информативно и не може да променяте нищо от него. Съдържа следната информация:

ПолеОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
БрандБранд на артикула
КатегорияКатегория на артикула
ОписаниеОписание на артикула

Данни за реда (2)

В секция Данни за реда (2) попълвате следните полета, отнасящи се за това какво количество в коя мерна единица ще добавяте:

ПолеОписание
МяркаВ каква мярка ще е артикула. Избирате от мерните единици, асоциирани към артикула.
Количество/ Допълнително количество Какво количество ще добавяте от избраната мярка на артикула.
Полето се преименува автоматично на „Допълнително количество“, когато е включен чекър Предишни операции.

Предишни операции (3)

С включване на чекър Предишни операции (3) ви се появяват незавършени Доставки/Експедиции на същия артикул, направени при същите условия – Контрагент/Договор, Поръчка/Доставка и Склад. Системата ви предлага възможност да обедините предишните недовършени( чакащи) операции на артикула в една. Това се случва чрез маркиране на документите, които искате да бъдат включени и посочване на желано количество от тях.

Таблицата в Предишни операции ви показва следните данни:

КолонаОписание
Номер на документаНомер на документа
Инфо бутонДосие на документа
ДатаДата на документа
ТипТип на документа
Оставащо количествоКакво количество не е обработено досега.
Избрано количествоВ тази колона чрез двоен клик отваряте полето за редакция и трябва да посочите какво количество искате да участва в документа, който създавате.

Маркирането на желаните операции за изпълнение включва количествата им автоматично към Общото количество (5). Освен това, полето за Количество в Данни за реда (2) се променя на Допълнително количество, а системата ще събере количеството от маркираните редове с предишни операции и това допълнително количество, за да изчисли Общото количество (5).

Складова информация (4)

В секция Складова информация (4) имате възможност да изберете подсклад на избрания склад, както и складова площадка. Ако сложите чекър на „Приложи склада на всички редове“, това ще пренесе избраните склад/подсклад/площадка на всички редове в документа.

Общо количество (5)

Полето Общо количество (5) само, когато са включени Предишни операции (3). То е сбор от Допълнително количество в Данни за реда(1) и Избрано количество от Предишни операции (3).

Описание (6)

В полето се попълва автоматично описанието на артикула. В случай, че не е попълнено предварително, потребителят може да го попълни в свободен текст. Полето не е задължително.

Складова наличност (7)

Секция Складова наличност (7) показва каква е наличността на избрания артикул в склада, в таблица със следните колони:

КолонаОписание
ПартидаПоказва партиди на наличните артикули в склада.
Колони според характеристикиПоказва още колони според характеристиките на артикулите.
КоличествоНалично количество от избрания артикул в склада.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди в Хедъра. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция