Склад и Логистика

Mодул Склад и Логистика организира цялостната складова и логистична дейност на фирмата. Това включва всички процеси по управление на номенклатурата, складовете и складовите площадки, складовите наличности и работата по доставка на стоки със собствен транспорт или спедиторски партньори:

Управление на складови наличности

 • Чакащи операции
 • Складови наличности към дата
 • Сравнение на наличности към две дати
 • Разгънати складови наличности по складове и локации
 • Минимални и оптимални наличности
 • Блокирани количества
 • Складови наличности по договори за наем и консигнация
 • Работа с отрицателни количества
 • Себестойност
 • Себестойност на артикули по преки и косвени разходи
 • Себестойност по партиди
 • Себестойност по складове
 • Права за достъп до себестойности
 • Редакции със задна дата и автоматично преизчисляване на себестойности

Складове, подскладове и складови операции

Редакция