Вложени материали

Справката е достъпна от меню Логистика Производство Вложени материали и показва какви елементи, какво количество и на каква стойност са вложени в производството за даден период.

Хедър
Филтър
Списък

КолонаОписание
КодКод на елемента
ИмеИме на елемента
Инфо бутонДосие на продукта
МяркаВ каква мерна единица е вложеният елемент
КоличествоКоличество на вложения елемент

Допълнителни колони

Подскладове Партиди Себестойност

Редакция