Създаване на рецепта

Стъпка #1

Влизате в меню Логистика> Настройки Склад и Логистика> Рецепти.

Стъпка #2

Кликате въху бутон Нова Рецепта в Хедъра.

Стъпка #3

Отваря ви се интерфейс за попълване на рецептата, където трябва да попълните следната информация:

Име (1)

Въвеждате име на рецептата.

Продукт (2)

Избирате за кой продукт се отнася рецептата от номенклатурата с продукти. Ако не го намирате в този списък е възможно продуктът да не е създаден или да е архивиран. Повече за продуктите, прочетете тук.

Kоличество (3)

Въвеждате за какво количество от продукта се отнася рецептата.

Ако рецептата се отнася за 1бр. продукт, то тук пишете 1, а в мярка- брой. Ако рецептата ще ви генерира 10 литра продукт, то тук въвеждате 10, a в мярка – литра.

Мярка (4)

Избирате в каква мерна единица ще бъде готовия продукт.

Ако рецептата се отнася за 1бр. продукт, в количество пишете 1, а в мярка избирате брой. Ако рецептата ще ви генерира 10 литра продукт, то в количество въвеждате 10, a в мярка – литра.

Описание (5)

Описанието не е задължително поле, но ако е попълнено, текстът в него се пренася автоматично в поле „описание“ на работната поръчка.

Потвърждавате или отказвате записа (6)


След като всички задължителни полета са попълнени, потвърждавате рецептата с бутон Потвърди (6), което я записва, или отказвате записа с бутон Откажи (6).

Стъпка #4

Следващата стъпка е да добавите елементите в рецептата. За целта намирате рецептата си в левия списък с вече въведените.

Кликате върху бутон на реда на избраната рецепта. Това ще ви отвори работния й изглед в дясно.

За да добавите материали, артикули, продукти и/или операции към избраната рецепта, използвайте бутон Добави елементи.

Стъпка #5

Интерфейс за избор на елементи

Интерфейсът съдържа 2 таба, като в първия таб се показват всички въведени материали, артикули, продукти, а във втория таб се показват всички въведени операции.


Добавяте материали, артикули и/или продукти (1)

В първия таб „Артикули“ намирате желания елемент от тип материал, артикул или продукт, за добавяне към рецептата. За по-удобно търсене в таблицата може да използвате филтрите.

След като сте открили елемента си, добавете го с бутон в таблицата.

Това ще ви отвори допълнителен интерфейс за избиране на количество и мярка от конкретния елемент.

Въвеждате количество (1) и мярка (2) от материала, артикула или продукта.

Ако в рецептата ще въведеждате 1бр. от материала, в количество пишете 1, а в мярка избирате брой. Ако ще влагате 10 литра материал, то в количество въвеждате 10, a в мярка – литра.

Добавяте операции (2)


За да добавите операции към рецептата, трябва да се преместите на десния таб. Добавянето става по същия начин, както гореописаното при таб „Артикули“

Стъпка #6

Повтаряте стъпки 4 и 5, толкова пъти, колкото елементи към рецептата имате за въвеждане.

Редакция