Редакция на рецепта и съставни елементи

Редакция на рецепта

Стъпка #1

Влизате в меню Логистика> Настройки Склад и Логистика> Рецепти.

Стъпка #2

Намирате рецептата, която искате да редактирате в Списъка(1)

Стъпка #3

Кликате на бутон на реда на желаната рецепта в списъка.

Отваря ви се интерфейс, в който виждате вече попълената информация за рецептата и всяко едно от полетата може да бъде редактирано.


Име (1)

Въвеждате име на рецептата.

Продукт (2)

Избирате за кой продукт се отнася рецептата от номенклатурата с продукти. Ако не го намирате в този списък е възможно продуктът да не е създаден или да е архивиран. Повече за продуктите, прочетете тук.

Kоличество (3)

Въвеждате за какво количество от продукта се отнася рецептата.

Ако рецептата се отнася за 1бр. продукт, то тук пишете 1, а в мярка- брой. Ако рецептата ще ви генерира 10 литра продукт, то тук въвеждате 10, a в мярка – литра.

Мярка (4)

Избирате в каква мерна единица ще бъде готовия продукт.

Ако рецептата се отнася за 1бр. продукт, в количество пишете 1, а в мярка избирате брой. Ако рецептата ще ви генерира 10 литра продукт, то в количество въвеждате 10, a в мярка – литра.

Описание (5)

Описанието не е задължително поле, но ако е попълнено, текстът в него се пренася автоматично в поле „описание“ на работната поръчка.

Потвърждавате или отказвате записа (6)


След като всички задължителни полета са попълнени, потвърждавате рецептата с бутон Потвърди (6), което я записва, или отказвате записа с бутон Откажи (6).

Редакция на елементи в рецепта

Стъпка #1

Влизате в меню Логистика> Настройки Склад и Логистика> Рецепти

Стъпка #2

Намирате рецептата, чиито елементи искате да редактирате в Списъка(1).

Стъпка #3

Кликате на бутон на реда на желаната рецепта в списъка.


Това ви зарежда съставните елементи в Работен панел за управление на рецепти(1) с възможните действия за промяна.

Стъпка #4

Промяна, добавяне или изтриване на елементи.

Премахване на елемент

За изтриване на елемент, натиснете бутон на конкретния ред в списъка и подтвърдете изскачащия прозорец. Това ще премахне елемента от рецептата.

Редакция на елемент

За редакция на количество или мярка на елемента, натиснете бутон и въведете новите стойности.

Добавяне на елемент

За да добавите материали, артикули, продукти и/или операции към избраната рецепта, използвайте бутон Добави елементи.

Това ще ви отвори интерфейс за избор на елементи, който съдържа 2 таба. В първия таб се показват всички въведени материали, артикули, продукти, а във втория таб се показват всички въведени операции.


Добавяте материали, артикули и/или продукти (1)

В първия таб „Артикули“ намирате желания елемент от тип материал, артикул или продукт, за добавяне към рецептата. За по-удобно търсене в таблицата може да използвате филтрите.

След като сте открили елемента си, добавете го с бутон в таблицата.

Това ще ви отвори допълнителен интерфейс за избиране на количество и мярка от конкретния елемент.

Въвеждате количество (1) и мярка (2) от материала, артикула или продукта.

Ако в рецептата ще въведеждате 1бр. от материала, в количество пишете 1, а в мярка избирате брой. Ако ще влагате 10 литра материал, то в количество въвеждате 10, a в мярка – литра.

Добавяте операции (2)


За да добавите операции към рецептата, трябва да се преместите на десния таб. Добавянето става по същия начин, както гореописаното при таб „Артикули“.

Изтриване на рецепти

Рецепта, която вече е използвана в Производството, тоест с нея е правена работна поръчка, не може да бъде изтрита от системата!


Премахването на рецепти се случва от бутон на конкретния ред в списъка с рецепти.

Редакция