Операции

В производствения процес освен материали има възможност да се влагат и допълнителни дейности под формата на „Операции“. Всяка операция, независимо дали е добавена в рецептата на продукта или като отделен елемент в работната поръчка, натрупва допълнителна себестойност към готовата продукция.

Операции се създават от меню Логистика > Настройки Склад и Логистика > Номенклатура, таб „Други“ с бутон Операция. Бутонът отваря интерфейса за създаване на операция.


Задължителни за попълване/избиране са следните полета:

Име (1)

Попълвате името на операцията.

Стойност на операцията (2)

Попълвате стойността на операцията в лева. Само операциите, които са въведени със стойност се отразяват автоматично върху себестойността на готовия продукт.

Например:
Създавате операция с име „Лепене на етикети“.
1 човекочас труд лепене на етикети ви струва 20лв. В полето трябва да посочите 20.

Мярка (3)

Мярка/ мерна единица, в която се води операцията (час, човекочас, брой и др.)

Категория (4)

Избирате в коя категория попада операцията от падащото меню с вече създадените категории. Може да прочетете повече за работата с категориите и създаването им тук.

Повече информация за всички полета, включително незадължителните по интерфейса за създаване на артикул от всякакъв вид, може да прочетете тук.

Обърнете внимание, че операциите могат да бъдат вложени в рецептите на продуктите, но могат да бъдат и добавени като отделен елемент в работната поръчка. Същото важи и за материалите. Системата дава тези възможности, за да отговори максимално на реалността и да покрие възможно най-голям брой случаи.

Например, в производството на продукт „Вода“ ви се налага да използвате допълнителна услуга „Консултация с експерт“ за различни цели- направа на нов вкус, с различни стойности или специален аромат. Тази консултация увеличава разходите ви за направата на продукта и съответно неговата себестойност, за това следва да бъде отразена в системата чрез допълнителна операция.
Аналогично, във всяка работна поръчка може да добавите нов материал към рецептата, например „вкус на лимон“, „аромат на ягоди“ и т.н., както и да промените стойностите на вече въведените материали и операции в рецептата.

Повече за въвеждането и използването на рецепти, моля прочетете тук.

Редакция