Материали

Материалите са вид артикули, които се използват за влагане в рецепти и създаването на продукти.

Пример:
Трябва да произведете вода/ H2O. За целта е нужно да създадете в номенклатурата на Prim.IO два материала – „Кислород“ и „Водород“, както и един продукт „Вода“. Тъй като водата е химично съединение на 2 атома водород и 1 атом кислород, за да го отразите, трябва да въведете рецепта за продукта. Рецептата следва да включва 2 единици от материал „Кислород“ и една единица от материал „Водород“.
„Съединението“ на материалите в системата и преобразуването им в готов продукт „Вода“ се случва чрез процес „Работна поръчка“.

Как се създават материали в Prim.IO?

 class=

Материали се създават от меню Логистика > Настройки Склад и Логистика > Номенклатура с бутон Артикул. Бутонът отваря интерфейса за създаване на артикул.

class=
Задължителни за попълване/избиране са следните полета:

Вид (1)

Избирате тип „материал“ от падащото меню в полето.

Име (2)

Попълвате името на материала, който създавате.

Мярка (3)

В каква мярка или мерки ще се води материалът.

Категория (4)

Избирате в коя категория попада вашия материал от падащото меню с вече създадените категории. Може да прочетете повече за работата с категориите и създаването им тук.

Повече информация за всички полета, включително незадължителните по интерфейса за създаване на артикул от всякакъв вид, може да прочетете тук.

Редакция