Избор на рецепта за производство

Интерфейсът се състои от Обща информация за продукта (1), Рецепта (2), Норма (3), Общо количество (4), Съставни елементи на рецептата (5) и Склад за заскладяване (6):

Обща информация за продукта (1)

В тази секция ще намерите обобщена информация за продукта от номенклатурата, който добавяте. Полето е само информативно и не може да променяте нищо от него. Съдържа следната информация:

ПолеОписание
КодКод на продукта
ПродуктИме на продукта
БрандБранд на продукта
КатегорияКатегория на продукта
ОписаниеОписание на продукта

Рецепта (2)

В полето задължително избирате по коя рецепта ще се произведе продукта от падащото меню. В зависимост от избраната рецепта се зареждат и Съставните й части (5).

Норма (3)

В полето за норма посочвате колко пъти ще се произведе продукта.

Пример А: Рецептата ви е за 1 бр. продукт. Ако посочите в норма 10 – това ще ви увеличи съставните части 10 пъти и ще създаде общо количество 10 броя от продукта.

Пример B: Рецептата ви е за 66 броя продукт. Ако посочите в норма 1- това няма да увеличи съставните части и ще създаде общо количество 66 броя от продукта.

Пример C: Рецептата ви е за 66 броя продукт. Ако посочите в норма 10- това ще ви увеличи съставните части 10 пъти и ще създаде общо количество 660 броя от продукта.

Пример D: Рецептата ви е за 66 броя продукт. Ако посочите в норма 0.5- това ще ви намали наполовина съставните елементи на рецептата и ще създаде общо количество 33 броя от продукта.

Общо количество (4)

В полето за общо количество може да посочите крайното количество на произведения продукт. Двете полета Норма (3) и Общо количество (4) са свободни за писане и са зависими едно от друго.

Съставни елементи (5):

В редовете на таблицата ви се зареждат съставните части на избраната рецепта, както и нужното количество от тях за изпълнение на нормата/общото количество на продукта:

КолонаОписание
КодКод на съставния елемент
ИмеИме на съставния елемент
Досие на съставния елемент
КоличествоКакво количество от елемента ще бъде вложено за изпълнение на рецептата спрямо нормата/общото количество на продукта

Склад за заскладяване (6)

В полето Склад за заскладяване (6) ви се показва по подразбиране складът, избран в Работната поръчка. Може да изберете подсклад, в който да се засклади продукта.

За да запазите промените и да добавите избрания продукт и съставните му елементи в Работната поръчка, трябва да натиснете бутона Потвърди Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция