Добавяне на материали и операции

Интерфейсът се състои от Обща информация за елемента (1), Количество на елемента (2) и Мярка на елемента (3) и се отваря след като сте избрали елемента от номенклатурата.

Обща информация за елемента (1)

В тази секция ще намерите обобщена информация за продукта от номенклатурата, който добавяте. Полето е само информативно и не може да променяте нищо от него. Съдържа следната информация:

ПолеОписание
КодКод на елемента
ПродуктИме на елемента
БрандБранд на елемента
КатегорияКатегория на елемента
ОписаниеОписание на елемента

Количество на елемента (2)

В полето за количество трябва да посочите количество на произведения продукт. Двете полета Норма (3) и Общо количество (4) са свободни за писане и са зависими едно от друго.

Мярка на елемента (3)

В полето избирате в каква мярка ще вложите избрания елемент.

За да запазите промените и да добавите избрания елемент в Работната поръчка, трябва да натиснете бутона Потвърди Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция