Описание на модула, документи и операции

 

Кратко описание стъпка по стъпка на работата с Модул Производство или какво трябва да направите, за да произведете готов продукт със стойност:

1. Създавате продукт от меню Логистика > Настройки Склад и Логистика > Номенклатура.
2. Създавате материали от меню Логистика > Настройки Склад и Логистика > Номенклатура.
3. Създавате рецепта за продукта в едно от двете менюта -> меню Логистика > Настройки Склад и Логистика > Номенклатура или меню Логистика > Настройки Склад и Логистика > Рецепти. Имате възможност да въведете неограничен брой рецепти за 1 продукт.
4. Влизате в рецептата същите менюта и посочвате кои материали, артикули или операции участват в произвеждането на продукта.
5. Стартирате процес работна поръчка от меню Логистика > Производство > Работни поръчки.
5.1. Избирате от къде (от кой склад) ще излязат материалите.
5.2. Избирате в кой склад ще влезе готовия продукт.
5.3. Избирате какво ще произвеждате и по коя рецепта. Системата автоматично зарежда необходимото количество от материалите.
5.4. Влагате допълнителни материали или операции при нужда.
5.5 Потвърждавате Работната поръчкa. Може да изпишете материалите и да заскладите продукта още на тази стъпка.
6. Ако не сте изписали материали и заскладили продукта на стъпка 5.5, го направете бутоните в досието на работната поръчка, когато е нужно.
7. Ако имате допълнителни разходи по производството ги разпределяте по работни поръчки.

Моля, обърнете внимание, че във всяка стъпка са посочени ключовите думи с линкове към подробното описание на функционалностите.

Себестойност на материали
Себестойността на материалите се взима директно от складовата наличност, като те се изписват със себестойност към момента на изписването.
Себестойността на материалите е същата, каквато е в момента на изписване от склад.

Себестойност на операции

= Себестойност на готова продукция

Редакция