Производство

Модул Производство в съчетание с Модул Склад и Логистика управляват производствените процеси в компанията. Ключов процес е работната поръчка, при която се влагат елементи (материали, артикули и продукти) в рецепти, които в съчетание с операции, генерират готова продукция- „продукт“.

Производствени фукционалности:

Редакция